Apel do Sędziów Rzeczypospolitej

Urzeczywistnianie zasad demokratycznego państwa prawnego stanowi główny cel Stowarzyszenie Prokuratorów „Lex super omnia”. W imię tych zasad krytykowaliśmy decyzje prokuratorów, naruszające niezawisłość sędziów i sprzeciwialiśmy się zastępowaniu rzeczowego dialogu o kondycji wymiaru sprawiedliwości słowami pogardy.

Obywatele, sądy i sędziowie znajdują się w kolejnej, krytycznej i przełomowej sytuacji, wyznaczonej przez projekt polityczny, który zakłada podporządkowanie władzy sądowniczej politykom – począwszy od Trybunału Konstytucyjnego po szkolenie aplikantów.

W tak ważnym momencie Stowarzyszenie Prokuratorów „Lex super omnia” nie może pozostać nieme. Podzielamy oceny wyrażone w uchwale Zgromadzenia Ogólnego Sędziów Sądu Najwyższego z dnia 16 stycznia 2018 roku i solidaryzujemy się z uchwałami stowarzyszeń sędziów, zgromadzeń sądów powszechnych oraz apelem Krajowej Rady Sądownictwa, które wzywają do powstrzymania się od kandydowania do wybieranej przez polityków Krajowej Rady Sądownictwa.

Uważamy, że sędziowie kandydujący do Krajowej Rady Sądownictwa, pozbawieni wsparcia własnego środowiska, będą reprezentować jedynie partię polityczną, która ich wybrała. Tym samym będą pozbawieni szacunku, wymaganego od członków organu konstytucyjnego. Niekonstytucyjny tryb elekcji pozbawi autorytetu samą Radę i podważy zaufanie do bezstronności jej uchwał. Wyłonienie Rady spośród sędziów, którzy wykonują czynności związane z obsługą Ministra Sprawiedliwości jedynie potwierdzi, że projekt polityczny sprawujących władzę polityków wyklucza trójpodział i równowagę władz.

Apelujemy zatem do sędziów o dochowanie roty ślubowania. Wierzymy, że będziecie wiernie służyć Rzeczypospolitej i stać na straży prawa, a dla pozornego, osobistego prestiżu nikt z Was nie weźmie udziału w naruszaniu ustawy zasadniczej.

                                     Zarząd Stowarzyszenia Prokuratorów „Lex super omnia”

Warszawa, dnia  18 stycznia 2018 roku

 

 

 

Lex Super Omnia
Stowarzyszenie Prokuratorów "Lex Super Omnia" to polska organizacja, skupiająca niezależnych prokuratorów. Jej celem jest promowanie wartości niezależności prokuratury oraz utrzymanie standardów etycznych w służbie sprawiedliwości. W ostatnich latach stowarzyszenie aktywnie uczestniczyło w działaniach na rzecz niezależności prokuratury w Polsce, angażując się m.in. w inicjatywy wspierające akcję pomocy sędziom.