Wrocławskie Seminarium Karnoprocesowe

W dniu 9 kwietnia 2018 roku Katedra Postępowania Karnego organizuje na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii VI Wrocławskie Seminarium Karnoprocesowe – „Doktryna Salduz i Miranda. Gwarancje praw jednostki na wstępnym etapie postępowania karnego”.

Najznamienitsi przedstawiciele nauki prawa poruszać będą ważkie zagadnienia związane z dostępem podejrzanego i osoby podejrzanej do obrońcy (adwokata) w pierwszych chwilach toczącego się postępowania.

Szczegóły i formularz rejestracyjny znajdują się na stronie internetowej http://wsk.prawo.uni.wroc.pl/.

Zarząd Stowarzyszenia Prokuratorów „Lex Super Omnia” zaprasza swoich członków i sympatyków do wzięcia udziału w seminarium.