Wrocławskie Seminarium Karnoprocesowe

W dniu 9 kwietnia 2018 roku Katedra Postępowania Karnego organizuje na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii VI Wrocławskie Seminarium Karnoprocesowe – „Doktryna Salduz i Miranda. Gwarancje praw jednostki na wstępnym etapie postępowania karnego”.

Najznamienitsi przedstawiciele nauki prawa poruszać będą ważkie zagadnienia związane z dostępem podejrzanego i osoby podejrzanej do obrońcy (adwokata) w pierwszych chwilach toczącego się postępowania.

Szczegóły i formularz rejestracyjny znajdują się na stronie internetowej http://wsk.prawo.uni.wroc.pl/.

Zarząd Stowarzyszenia Prokuratorów „Lex Super Omnia” zaprasza swoich członków i sympatyków do wzięcia udziału w seminarium.

 

 

Lex Super Omnia
Stowarzyszenie Prokuratorów "Lex Super Omnia" to polska organizacja, skupiająca niezależnych prokuratorów. Jej celem jest promowanie wartości niezależności prokuratury oraz utrzymanie standardów etycznych w służbie sprawiedliwości. W ostatnich latach stowarzyszenie aktywnie uczestniczyło w działaniach na rzecz niezależności prokuratury w Polsce, angażując się m.in. w inicjatywy wspierające akcję pomocy sędziom.