Wysłuchanie publiczne kandydatów do KRS

Spotkanie z kandydatami odbyło się w poniedziałek 26 lutego 2018 roku, dzięki staraniom INPRIS i HFPC, w siedzibie Fundacji. W wysłuchaniu wzięli udział dwaj kandydaci: sędzia Mariusz Witkowski – Prezes SR w Siemianowicach Śląskich  i dr Jędrzej Kondek – sędzia warszawskiego sądu rejonowego. Organizatorzy dotarli z zaproszeniami do 17 spośród 18 kandydatów. Pięcioro kandydatów wytłumaczyło swoją absencję „innymi obowiązkami służbowymi”, lub trudnościami w dodarciu do Warszawy z odległych miejscowości. Pozostali kandydaci nie zareagowali na zaproszenie organizatorów.

Uczestnikami spotkania byli przedstawiciele organizacji pozarządowych i osoby prywatne. Obecni byli również przedstawiciele mediów.

Na wstępie wysłuchania  kandydaci przedstawili swoje drogi zawodowe. Obaj stwierdzili, że posiadają doświadczenie i kompetencje, by kandydować i zasiadać w Krajowej Radzie Sądownictwa. Na newralgiczne pytania o konstytucyjność ustawy o KRS sędziowie odpowiadali podobnie. Powoływali się na domniemanie konstytucyjności ustaw, wskazywali na wieloraką  możliwość interpretacji Konstytucji.

Nie wykluczyli, że będą przed nową radą ubiegać się o powołanie na wyższe stanowisko sędziowskie. Sędzia Jędrzej Kondek dostrzegł niezręczność takiej sytuacji.

Obaj kandydaci nie zadeklarowali gotowości upublicznienia swoich list poparcia. Twierdzili, że dysponentem list jest Marszałek Sejmu. Sędzia Mariusz Witkowski wyjaśnił, że uzyskał poparcie sędziów sądów rejonowych z katowickiego okręgu sądowego. Sędzia Jędrzej Kondek nie potrafił przybliżyć kręgu osób, które udzieliły mu poparcia. Przyznał, że złożył podpis na 1 lub 2 listach poparcia innych kandydatów.

Nie wszystkie pytania osób, które wysłuchiwały kandydatów, doczekały się jasnych, konkretnych odpowiedzi. Wyczuwalny był niedosyt wśród słuchaczy. Niewątpliwie zwyciężyła troska o poziom i prawniczy klimat debaty. I to był sukces tego spotkania.

 

 

Lex Super Omnia
Stowarzyszenie Prokuratorów "Lex Super Omnia" to polska organizacja, skupiająca niezależnych prokuratorów. Jej celem jest promowanie wartości niezależności prokuratury oraz utrzymanie standardów etycznych w służbie sprawiedliwości. W ostatnich latach stowarzyszenie aktywnie uczestniczyło w działaniach na rzecz niezależności prokuratury w Polsce, angażując się m.in. w inicjatywy wspierające akcję pomocy sędziom.