Media o konferencji LSO

W Gazecie Wyborczej z 12 marca 2018 r. znajduje się relacja z piątkowej konferencji zorganizowanej przez LSO, spisana piórem red. Ewy Ivanovej.

Link do artykułu pod tytułem”Prokuratorzy krytykują wszechwładzę Ziobry. „Stworzono system zarządzania śledczymi przez strach” znajduje się tutaj. W artykule napisano, że podczas piątkowej konferencji „Prokuratura w Polsce w XXI wieku – wyzwania ustrojowe i procesowe” jej uczestnicy krytykowali nowy ustrój prokuratury i szeroką władzę ministra sprawiedliwości – prokuratora generalnego. Wskazywano też na konieczność uregulowania statusu prokuratury w konstytucji.

Red. Ewa Ivanova podsumowała relację wskazując, że podczas konferencji dyskutowano także o potrzebie zwiększenia gwarancji niezależności prokuratorów – zarówno w aspekcie zewnętrznym (a więc w ustrojowym usytuowaniu prokuratury wobec trzech władz), jak i wewnętrznym (w relacjach prokurator i jego przełożony). Wiele miejsca poświęcono również pomysłowi wprowadzenia do polskiego systemu prawnego sędziego śledczego, który podejmowałby jako niezależny organ wiele decyzji na etapie postępowań przygotowawczych. Dyskutowano także o tym, czy prokurator powinien być bardziej oskarżycielem, czy bardziej śledczym.

– Zdecydowanie opowiadam się za tym, aby prokurator był partnerem sądu, a nie partnerem policji – mówił sędzia Stanisław Zabłocki, prezes Izby Karnej Sądu Najwyższego.