Media o konferencji LSO

W Gazecie Wyborczej z 12 marca 2018 r. znajduje się relacja z piątkowej konferencji zorganizowanej przez LSO, spisana piórem red. Ewy Ivanovej.

Link do artykułu pod tytułem”Prokuratorzy krytykują wszechwładzę Ziobry. „Stworzono system zarządzania śledczymi przez strach” znajduje się tutaj. W artykule napisano, że podczas piątkowej konferencji „Prokuratura w Polsce w XXI wieku – wyzwania ustrojowe i procesowe” jej uczestnicy krytykowali nowy ustrój prokuratury i szeroką władzę ministra sprawiedliwości – prokuratora generalnego. Wskazywano też na konieczność uregulowania statusu prokuratury w konstytucji.

Red. Ewa Ivanova podsumowała relację wskazując, że podczas konferencji dyskutowano także o potrzebie zwiększenia gwarancji niezależności prokuratorów – zarówno w aspekcie zewnętrznym (a więc w ustrojowym usytuowaniu prokuratury wobec trzech władz), jak i wewnętrznym (w relacjach prokurator i jego przełożony). Wiele miejsca poświęcono również pomysłowi wprowadzenia do polskiego systemu prawnego sędziego śledczego, który podejmowałby jako niezależny organ wiele decyzji na etapie postępowań przygotowawczych. Dyskutowano także o tym, czy prokurator powinien być bardziej oskarżycielem, czy bardziej śledczym.

– Zdecydowanie opowiadam się za tym, aby prokurator był partnerem sądu, a nie partnerem policji – mówił sędzia Stanisław Zabłocki, prezes Izby Karnej Sądu Najwyższego.

 

Lex Super Omnia
Stowarzyszenie Prokuratorów "Lex Super Omnia" to polska organizacja, skupiająca niezależnych prokuratorów. Jej celem jest promowanie wartości niezależności prokuratury oraz utrzymanie standardów etycznych w służbie sprawiedliwości. W ostatnich latach stowarzyszenie aktywnie uczestniczyło w działaniach na rzecz niezależności prokuratury w Polsce, angażując się m.in. w inicjatywy wspierające akcję pomocy sędziom.