Apel do Sędziów Sądu Najwyższego

Stowarzyszenie Prokuratorów „Lex Super Omnia” jako jedna z pierwszy organizacji już w styczniu 2018 roku zwróciła się do Sędziów Sądu Najwyższego z apelem o pozostanie na swoich stanowiskach i nie korzystanie z przyznanych im przez aktualną władzę uprawnienia do odejścia w stan spoczynku, pomimo nie osiągnięcia wieku 65 lat.

Do dnia dzisiejszego pojawiło się w przestrzeni publicznej bardzo wiele podobnych apeli, które w swojej treści mają na celu zmobilizowanie sędziów do trwania na dotychczasowych stanowiskach i obrony praworządnego państwa prawnego.

Niezwykłą wagę apeli potwierdzają doświadczenia każdego dnia, gdy działania państwa godzą w podstawowe prawa i wolności obywatelskie. Niezależne i niezawisłe sądownictwo jawi się w tym przypadku jako kluczowy element ich obrony, szczególnie, gdy organy ścigania i prokuratura nie dają rękojmi obiektywnego i zgodnego z prawem rozpoznania sprawy.

Nawiązując do apelu z dnia 18 stycznia 2018 roku Stowarzyszenie Prokuratorów „Lex Super Omnia” ponownie zwraca się do sumień Sędziów Sądu Najwyższego mając nadzieję, że ich przekonania, wiara i poszanowanie demokratycznych wartości wpłyną na  decyzje co do dalszego pełnienia służby w imię zachowania standardów praworządności.

Zarząd Stowarzyszenia Prokuratorów

 „Lex Super Omnia”