Apel do Sędziów Sądu Najwyższego

Stowarzyszenie Prokuratorów „Lex Super Omnia” jako jedna z pierwszy organizacji już w styczniu 2018 roku zwróciła się do Sędziów Sądu Najwyższego z apelem o pozostanie na swoich stanowiskach i nie korzystanie z przyznanych im przez aktualną władzę uprawnienia do odejścia w stan spoczynku, pomimo nie osiągnięcia wieku 65 lat.

Do dnia dzisiejszego pojawiło się w przestrzeni publicznej bardzo wiele podobnych apeli, które w swojej treści mają na celu zmobilizowanie sędziów do trwania na dotychczasowych stanowiskach i obrony praworządnego państwa prawnego.

Niezwykłą wagę apeli potwierdzają doświadczenia każdego dnia, gdy działania państwa godzą w podstawowe prawa i wolności obywatelskie. Niezależne i niezawisłe sądownictwo jawi się w tym przypadku jako kluczowy element ich obrony, szczególnie, gdy organy ścigania i prokuratura nie dają rękojmi obiektywnego i zgodnego z prawem rozpoznania sprawy.

Nawiązując do apelu z dnia 18 stycznia 2018 roku Stowarzyszenie Prokuratorów „Lex Super Omnia” ponownie zwraca się do sumień Sędziów Sądu Najwyższego mając nadzieję, że ich przekonania, wiara i poszanowanie demokratycznych wartości wpłyną na  decyzje co do dalszego pełnienia służby w imię zachowania standardów praworządności.

Zarząd Stowarzyszenia Prokuratorów

 „Lex Super Omnia”

 

Lex Super Omnia
Stowarzyszenie Prokuratorów "Lex Super Omnia" to polska organizacja, skupiająca niezależnych prokuratorów. Jej celem jest promowanie wartości niezależności prokuratury oraz utrzymanie standardów etycznych w służbie sprawiedliwości. W ostatnich latach stowarzyszenie aktywnie uczestniczyło w działaniach na rzecz niezależności prokuratury w Polsce, angażując się m.in. w inicjatywy wspierające akcję pomocy sędziom.