Konferencja „Udział czynnika obywatelskiego w wymiarze sprawiedliwości”

Wydawnictwo C.H.Beck i Stowarzyszenie Sędziów Polskich IUSTITIA zapraszają na konferencję „Udział czynnika obywatelskiego w wymiarze sprawiedliwości”.

Konferencja jest wynikiem rosnącego zainteresowania tematyką udziału czynnika obywatelskiego w sprawowaniu wymiaru sprawiedliwości. Ma ona stanowić forum wymiany wiedzy i doświadczeń pomiędzy przedstawicielami świata nauki i praktyki.

Celem konferencji jest podjęcie debaty na temat problemu niezawisłości sędziowskiej w ramach realizacji kompetencji władzy sądowniczej przez sędziów niezawodowych. Zakres konferencji obejmie problematykę wprowadzenia do polskiego systemu prawnego instytucji sędziów pokoju oraz obywatelskich sędziów handlowych. Konferencja będzie również szansą analizy istniejących regulacji prawnych, w tym instytucji ławnika sądowego i mediatora.

Panele prowadzone będą w języku polskim, włoskim i angielskim, z zapewnionym tłumaczeniem symultanicznym.

Program konferencji znajduje się na stronie http://www.konferencja.iustitia.beck.pl/, na której przedstawione są także sylwetki prelegentów.

Zgłoszenia należy przesyłać na adres: konferencja.iustitia@beck.pl.

 

Lex Super Omnia
Stowarzyszenie Prokuratorów "Lex Super Omnia" to polska organizacja, skupiająca niezależnych prokuratorów. Jej celem jest promowanie wartości niezależności prokuratury oraz utrzymanie standardów etycznych w służbie sprawiedliwości. W ostatnich latach stowarzyszenie aktywnie uczestniczyło w działaniach na rzecz niezależności prokuratury w Polsce, angażując się m.in. w inicjatywy wspierające akcję pomocy sędziom.