Sąd oddalił pozew prokurator zdegradowanej w związku z reformą prokuratury

Dziennik Gazeta Prawna podał dzisiaj (17 kwietnia 2018 r.) na swojej stronie internetowej, że sąd oddalił pozew prokurator zdegradowanej w związku z reformą prokuratury.

Sprawę rozpatrywał Wydział Pracy Sądu Rejonowego dla Warszawy-Śródmieścia. Prokurator, która trafiła do Prokuratury Rejonowej Warszawa-Ochota, wniosła wobec Skarbu Państwa i Prokuratora Generalnego o uznanie za nieważną decyzji z marca 2016 r. o jej przeniesieniu. Wniosła też o zobowiązanie do przeniesienia jej w stan spoczynku.

Uzasadniając orzeczenie Sąd stwierdził, że „W toku procesu powódka konsekwentnie stała na stanowisku, że sprawa ma charakter pracowniczy. (…) W ocenie sądu płaszczyzna roszczeń pracowniczych nie przystaje do odpowiedzialności Skarbu Państwa”, a nadto, że Skarb Państwa reprezentowany przez Prokuratora Generalnego nie był de facto pracodawcą powódki.

Z kolei w części dotyczącej przeniesienia w stan spoczynku sąd odrzucił powództwo wskazując, że rozstrzyganie tej kwestii nie podlega sądowi powszechnemu.

Orzeczenie skomentował prezes zarządu Stowarzyszenia Prokuratorów „Lex Super Omnia” prok. Krzysztof Parchimowicz: „Pewnie powódka będzie to kwestionowała. To jest dość skomplikowane. Prokurator Generalny powołuje nas i nawiązuje z nami stosunek pracy, a ci prokuratorzy, którzy wypłacają nam pieniądze, czy udzielają nam urlopu, w rzeczywistości administrują tylko pewnymi sprawami z zakresu prawa pracy, ale to PG powołuje i przenosi”.

Źródło: Dziennik Gazeta Prawna

Lex Super Omnia
Stowarzyszenie Prokuratorów "Lex Super Omnia" to polska organizacja, skupiająca niezależnych prokuratorów. Jej celem jest promowanie wartości niezależności prokuratury oraz utrzymanie standardów etycznych w służbie sprawiedliwości. W ostatnich latach stowarzyszenie aktywnie uczestniczyło w działaniach na rzecz niezależności prokuratury w Polsce, angażując się m.in. w inicjatywy wspierające akcję pomocy sędziom.