Spotkanie Pani Hilarie Baas, Prezydent American Bar Association z przedstawicielami środowiska prawniczego w Polsce

W dniu 28 maja 2018 r. w siedzibie Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie odbył się wykład a następnie spotkanie Pani Prezydent American Bar Association Hilarie Baas z przedstawicielami środowiska prawniczego w Polsce.

American Bar Association jest jednym z największych na świecie stowarzyszeń prawników, zrzeszającym ponad 400 000 członków i 3500 organizacji, zajmującym się min. monitorowaniem sytuacji w sądownictwie i wspieraniem wysiłków na rzecz zachowania jego niezależności. Przedstawiciele ABA już podczas swojej ubiegłorocznej wizyty zwracali uwagę na upolitycznienie wymiaru sprawiedliwości w Polsce i wyrażali obawę, że obowiązujące obecnie w tym zakresie ustawy nie odpowiadają międzynarodowym standardom dotyczącym odrębności i niezależności władzy sądowniczej. W spotkaniu zorganizowanym przez ORA w Warszawie wzięli udział adwokaci, sędziowie oraz członkowie organizacji pozarządowych.

Obecne były Pani Profesor Ewa Łętowska oraz Pani Poseł Kamila Gasiuk Pihowicz, członek Sejmowej Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka. Nie zabrakło również przedstawicieli Lex Super Omnia reprezentowanego przez Ewę Wrzosek i Jacka Bilewicza. W dyskusji, która zawiązała się po wykładzie Pani Hilarie Baas, uczestnicy spotkania zwracali uwagę na realne zagrożenia niezależności polskiego sądownictwa wynikłe z powołania nowej KRS oraz zmian w Sądzie Najwyższym. Pani Hilarie Baas potwierdziła wcześniejsze deklaracje American Bar Association monitorowania, nagłaśniania i pomocy prawnej we wszystkich indywidualnych przypadkach naruszeń niezawisłości sędziowskiej i wywierania politycznego wpływu na wymiar sprawiedliwości. Z żywą reakcją spotkała się przy tym wypowiedź uczestniczącej w spotkaniu Pani Joanny Kołodziej Michałowicz sędziego – członka nowo powołanej Krajowej Rady Sądownictwa która sama przyznała, że konstytucyjność procedury wyboru przedstawicieli do KRS jest dyskusyjna.