Spotkanie Pani Hilarie Baas, Prezydent American Bar Association z przedstawicielami środowiska prawniczego w Polsce

W dniu 28 maja 2018 r. w siedzibie Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie odbył się wykład a następnie spotkanie Pani Prezydent American Bar Association Hilarie Baas z przedstawicielami środowiska prawniczego w Polsce.

American Bar Association jest jednym z największych na świecie stowarzyszeń prawników, zrzeszającym ponad 400 000 członków i 3500 organizacji, zajmującym się min. monitorowaniem sytuacji w sądownictwie i wspieraniem wysiłków na rzecz zachowania jego niezależności. Przedstawiciele ABA już podczas swojej ubiegłorocznej wizyty zwracali uwagę na upolitycznienie wymiaru sprawiedliwości w Polsce i wyrażali obawę, że obowiązujące obecnie w tym zakresie ustawy nie odpowiadają międzynarodowym standardom dotyczącym odrębności i niezależności władzy sądowniczej. W spotkaniu zorganizowanym przez ORA w Warszawie wzięli udział adwokaci, sędziowie oraz członkowie organizacji pozarządowych.

Obecne były Pani Profesor Ewa Łętowska oraz Pani Poseł Kamila Gasiuk Pihowicz, członek Sejmowej Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka. Nie zabrakło również przedstawicieli Lex Super Omnia reprezentowanego przez Ewę Wrzosek i Jacka Bilewicza. W dyskusji, która zawiązała się po wykładzie Pani Hilarie Baas, uczestnicy spotkania zwracali uwagę na realne zagrożenia niezależności polskiego sądownictwa wynikłe z powołania nowej KRS oraz zmian w Sądzie Najwyższym. Pani Hilarie Baas potwierdziła wcześniejsze deklaracje American Bar Association monitorowania, nagłaśniania i pomocy prawnej we wszystkich indywidualnych przypadkach naruszeń niezawisłości sędziowskiej i wywierania politycznego wpływu na wymiar sprawiedliwości. Z żywą reakcją spotkała się przy tym wypowiedź uczestniczącej w spotkaniu Pani Joanny Kołodziej Michałowicz sędziego – członka nowo powołanej Krajowej Rady Sądownictwa która sama przyznała, że konstytucyjność procedury wyboru przedstawicieli do KRS jest dyskusyjna.

Lex Super Omnia
Stowarzyszenie Prokuratorów "Lex Super Omnia" to polska organizacja, skupiająca niezależnych prokuratorów. Jej celem jest promowanie wartości niezależności prokuratury oraz utrzymanie standardów etycznych w służbie sprawiedliwości. W ostatnich latach stowarzyszenie aktywnie uczestniczyło w działaniach na rzecz niezależności prokuratury w Polsce, angażując się m.in. w inicjatywy wspierające akcję pomocy sędziom.