„Dobra zmiana” w prokuraturze. Raport Stowarzyszenia Prokuratorów „Lex Super Omnia” – okres od marca 2016 r. do końca 2017 r.

Prezentujemy opracowany przez Stowarzyszenie Prokuratorów „Lex Super Omnia” raport o „Dobrej zmianie w prokuraturze”, odnoszący się do najważniejszych aspektów funkcjonowania tej instytucji od marca 2016 roku.

Raport został zaprezentowany podczas ostatniego Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia, a obecnie nadszedł czas na jego przedstawienie wszystkim zainteresowanym, w szczególności prokuratorom.

Opracowanie przedstawia rzeczywisty stan i działalność prokuratury, opisuje zmiany kadrowe i organizacyjne poprzez pokazanie mechanizmu ich przeprowadzenia, obrazuje przyjęty system nagradzania prokuratorów, opisuje sposób wykorzystania postępowań dyscyplinarnych jako narzędzia tłumiącego wewnętrzną krytykę obecnego kierownictwa prokuratury a także obnaża uzyskiwane efekty medialne niektórych kategorii spraw.

Gdy tworzono nową ustawę o prokuraturze, u jej podstaw legło wiele „szczytnych haseł” – w tym między innymi poprawienie organizacji pracy, skuteczności i efektywności ścigania oraz zagwarantowanie większego zaangażowania prokuratorów w wykonywanie obowiązków służbowych.

Po ponad dwóch latach od wejścia w życie Prawa o prokuraturze, efekty „dobrej zmiany” w prokuraturze są już aż nadto widoczne. Niestety, deprecjonowanie wcześniejszych osiągnięć prokuratury i eksponowanie jej obecnych rzekomych sukcesów jest jedynie propagandą sukcesu, bo pozostaje w sprzeczności z faktyczną organizacją pracy, sytuacją kadrową i uzyskiwanymi efektami pracy, co wykazuje niniejszy Raport.

Zapraszamy do lektury!

Przedmowa

Rozdział I Analiza wyników statystycznych pracy prokuratury w 2017 roku

Rozdział I Sprawy kadrowe

Rozdział III Nagrody finansowe

Rozdział IV Analiza wykonania budżetu prokuratury za 2017 rok

Rozdział V Realizacja czynności prokuratorskich przez osoby pełniące funkcje kierownicze (obowiązkowy referat)

Rozdział VI Sprawy dotyczące błędów medycznych

Rozdział VII Aktywność powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury związana ze zwalczaniem przestępczości podatkowej w zakresie podatku od towarów i usług (VAT)

Rozdział VIII Postępowania dyscyplinarne

Aneks nr 1 do sprawozdania obejmujący beneficjentów „dobrej zmiany” w prokuraturze

Aneks nr 2 do sprawozdania – uzyskane w trybie dostępu do informacji publicznej dane dotyczące działalności prokuratury związanej ze zwalczaniem przestępczości podatkowej w zakresie podatku od towarów i usług (VAT)

 

Lex Super Omnia
Stowarzyszenie Prokuratorów "Lex Super Omnia" to polska organizacja, skupiająca niezależnych prokuratorów. Jej celem jest promowanie wartości niezależności prokuratury oraz utrzymanie standardów etycznych w służbie sprawiedliwości. W ostatnich latach stowarzyszenie aktywnie uczestniczyło w działaniach na rzecz niezależności prokuratury w Polsce, angażując się m.in. w inicjatywy wspierające akcję pomocy sędziom.