LSO członkiem Komitetu Obrony Sprawiedliwości

Prawnicy i organizacje obywatelskie jednoczą się. 4 czerwca 2018 roku powołano Komitet Obrony Sprawiedliwości KOS. Przystąpienie naszej organizacji do KOS zapowiadaliśmy  jeszcze w trakcie niedawnego Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Prokuratorów „Lex super omnia”. Stanowimy część środowiska prokuratorskiego, która akcentuje przywiązanie do gwarantowanej ustawą niezależności. Taka postawa wywołuje retorsje  naszych przełożonych. Nie będziemy już osamotnieni. Mamy ważnych sprzymierzeńców.

Sygnatariuszami porozumienia są:

 • Stowarzyszenie im. Prof. Zbigniewa Hołdy,
 • Stowarzyszenie Sędziów Polskich „Iustitia”,
 • Stowarzyszenie Sędziów „THEMIS”,
 • Stowarzyszenie Prokuratorów „LEX super omnia”,
 • Inicjatywa Obywatelska „Wolne Sądy”,
 • Helsińska Fundacja Praw Człowieka,
 • Instytut Prawa i Społeczeństwa INPRIS,
 • Archiwum Osiatyńskiego.

Impulsem do powołania Komitetu Obrony Sprawiedliwości KOS było  zagrożenie niezawisłości sędziów i niezależności sądów, adwokatów, radców prawnych, prokuratorów i przedstawicieli innych zawodów prawniczych. Takie zagrożenie wynika z wprowadzanych w obecnej kadencji Sejmu zmian w ustawach o prokuraturze, Trybunale Konstytucyjnym, sądach powszechnych, Krajowej Radzie Sądownictwa i Sądzie Najwyższym.

Szczególne zaniepokojenie budziły przypadki ingerencji władzy w niezawisłość sędziów i niezależność przedstawicieli innych zawodów prawniczych, m.in. poprzez wszczynanie postępowań dyscyplinarnych, ataki personalne i inne formy nacisku, które mogą prowadzić do faktycznego ograniczania niezawisłości i niezależności.

Komitet Obrony Sprawiedliwości KOS stawia sobie następujące cele:

 • monitorowanie przypadków wywierania nacisków na sędziów, prokuratorów, adwokatów, radców prawnych i przedstawicieli innych zawodów prawniczych,
 • informowanie opinii publicznej o takich przypadkach,
 • zapewnianie osobom szykanowanym obrony i wsparcia,
 • podejmowanie działań na rzecz praworządności i  utrzymania niezawisłości sędziów i niezależności zawodów prawniczych.

Inicjatywa KOS została podjęta, aby wspierać i bronić praworządności w Polsce, a w konsekwencji zapewnić przestrzeganie praw i wolności obywatelskich. Została zwieńczona w 29. rocznicę wyborów 1989 roku, które rozpoczęły polską drogę do wolności i demokracji.

Koordynatorem porozumienia jest Stowarzyszenie im. Prof. Zbigniewa Hołdy.

 

Piszą na ten temat:

https://wiadomosci.onet.pl/kraj/powstal-komitet-obrony-sprawiedliwosci

http://wyborcza.pl/7,75398,23498772,powolano-komitet-obrony-sprawiedliwosci.html

https://koduj24.pl/powstal-komitet-obrony-sprawiedliwosci-kos/

 

 

 

 

Lex Super Omnia
Stowarzyszenie Prokuratorów "Lex Super Omnia" to polska organizacja, skupiająca niezależnych prokuratorów. Jej celem jest promowanie wartości niezależności prokuratury oraz utrzymanie standardów etycznych w służbie sprawiedliwości. W ostatnich latach stowarzyszenie aktywnie uczestniczyło w działaniach na rzecz niezależności prokuratury w Polsce, angażując się m.in. w inicjatywy wspierające akcję pomocy sędziom.