Oświadczenie Stowarzyszenia MEDEL

Europejskie Stowarzyszenie Sędziów i Prokuratorów Magistrats Européens pour la Démocratie et les Libertés (MEDEL), o członkostwo w którym ubiega się Stowarzyszenie Prokuratorów Lex Super Omnia, wystosowało 4 lipca 2018 r. oświadczenie o solidarności z sędziami polskiego Sądu Najwyższego.

W oświadczeniu tym przypomniano, że MEDEL od ponad dwóch lat obserwuje pogorszenie stanu rządów prawa w Polsce i wzywa polskie władze do powstrzymania tego procesu i odbudowania trójpodziału władzy oraz niezależności wymiaru sprawiedliwości.

MEDEL jest głęboko zaniepokojony tym, iż pomimo wszystkich ostrzeżeń podjęta przez polski rząd próba obniżenia wieku emerytalnego sędziów może odnieść skutki w tym tygodniu.

MEDEL w pełni wspiera działania podjęte w związku z tym przez Komisję Europejską, wyraża solidarność z sędziami polskiego Sądu Najwyższego i podziela ich pogląd, iż prof. Małgorzata Gersdorf pozostaje Pierwszym Prezesem Sądu Najwyższego do dnia zakończenia jej kadencji w kwietniu 2020 roku.

 

Link do oświadczenia na stronie MEDEL