Oświadczenie Stowarzyszenia MEDEL

Europejskie Stowarzyszenie Sędziów i Prokuratorów Magistrats Européens pour la Démocratie et les Libertés (MEDEL), o członkostwo w którym ubiega się Stowarzyszenie Prokuratorów Lex Super Omnia, wystosowało 4 lipca 2018 r. oświadczenie o solidarności z sędziami polskiego Sądu Najwyższego.

W oświadczeniu tym przypomniano, że MEDEL od ponad dwóch lat obserwuje pogorszenie stanu rządów prawa w Polsce i wzywa polskie władze do powstrzymania tego procesu i odbudowania trójpodziału władzy oraz niezależności wymiaru sprawiedliwości.

MEDEL jest głęboko zaniepokojony tym, iż pomimo wszystkich ostrzeżeń podjęta przez polski rząd próba obniżenia wieku emerytalnego sędziów może odnieść skutki w tym tygodniu.

MEDEL w pełni wspiera działania podjęte w związku z tym przez Komisję Europejską, wyraża solidarność z sędziami polskiego Sądu Najwyższego i podziela ich pogląd, iż prof. Małgorzata Gersdorf pozostaje Pierwszym Prezesem Sądu Najwyższego do dnia zakończenia jej kadencji w kwietniu 2020 roku.

 

Link do oświadczenia na stronie MEDEL

 

Lex Super Omnia
Stowarzyszenie Prokuratorów "Lex Super Omnia" to polska organizacja, skupiająca niezależnych prokuratorów. Jej celem jest promowanie wartości niezależności prokuratury oraz utrzymanie standardów etycznych w służbie sprawiedliwości. W ostatnich latach stowarzyszenie aktywnie uczestniczyło w działaniach na rzecz niezależności prokuratury w Polsce, angażując się m.in. w inicjatywy wspierające akcję pomocy sędziom.