Echa apelu zarządu Stowarzyszenia Prokuratorów Lex super omnia.

W lipcu, jeszcze przed wpływem pierwszych zgłoszeń, zwróciliśmy się z apelem do prokuratorów o powstrzymanie się od kandydowania do Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego. Zdecydowana większość naszego środowiska zachowała się przyzwoicie. Okazaliśmy, jako grupa zawodowa, pokorę wobec pożądanych od kandydatów kwalifikacji, szacunek wobec Sądu Najwyższego i dystans wobec wadliwych procedur.

Nie mamy wątpliwości, że wśród prokuratorów są osoby, które mogą aspirować do godności sędziego Sądu Najwyższego. Takich osób jednak nie było wśród tych kilkunastu, które przesłały swoje zgłoszenia nowej Krajowej Radzie Sądownictwa, by kandydować do specjalnego sądu dyscyplinarnego.

Bez trudu udało nam się przewidzieć tych, którzy uzyskają rekomendację Rady. Kluczem naszego wyboru nie był ich dorobek zawodowy, a awanse uzyskane z rąk Zbigniewa Ziobry. Nie zapomnieliśmy o radcy prawnej M. Ułaszonek-Kubackiej, która służyła swoim prawniczym talentem Prokuraturze Krajowej.

Przebieg niejawnego, opartego na autopromocji konkursu potwierdził, z jednym wyjątkiem, nasze przewidywania. Wśród rekomendowanych Prezydentowi kandydatów znalazło się sześcioro prokuratorów i wspomniana radca prawna.

Wady pospiesznie przeprowadzonej procedury konkursowej naprawiały wolne media, które przedstawiały niekiedy przykre informacje o wyłonionych kandydatach do Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego. Sam Sąd Najwyższy w kolejnych pytaniach prejudycjalnych do TSUE podniósł wątpliwość, czy wyłoniona przez nową Krajową Radę Sądownictwa Izba Dyscyplinarna pozostaje sądem niezależnym i niezawisłym w rozumieniu prawa Unii Europejskiej.

Poniżej wskazujemy linki do publikacji omawiających bądź uwypuklających problemy, które wskazywaliśmy w apelu Stowarzyszenia.

http://wyborcza.pl/7,75398,23871818,nie-chcial-placic-pokazywal-legitymacje-dyscyplinarki-prokuratora.html

https://www.polityka.pl/tygodnikpolityka/kraj/1761398,1,prokurator-dus-czlowiek-ziobry-do-izby-dyscyplinarnej.read

http://www.newsweek.pl/polska/polityka/adam-roch-kazal-przesluchac-kobiete-w-czasie-porodu-trafi-do-sn,artykuly,432004,1.html

http://katowice.wyborcza.pl/katowice/7,35063,23530282,inkwizytorka-od-ziobry-trafi-do-sadu-najwyzszego-sedziowie.html

https://fakty.interia.pl/polska/news-sn-skierowal-do-tsue-kolejne-pytania-prejudycjalne,nId,2629753

Lex Super Omnia
Stowarzyszenie Prokuratorów "Lex Super Omnia" to polska organizacja, skupiająca niezależnych prokuratorów. Jej celem jest promowanie wartości niezależności prokuratury oraz utrzymanie standardów etycznych w służbie sprawiedliwości. W ostatnich latach stowarzyszenie aktywnie uczestniczyło w działaniach na rzecz niezależności prokuratury w Polsce, angażując się m.in. w inicjatywy wspierające akcję pomocy sędziom.