Stanowisko Porozumienia samorządów zawodowych i stowarzyszeń prawniczych dotyczące ochrony tajemnicy zawodowej

Warszawa, dnia 28 września 2018 r.

Stanowisko nr 1/2018
Porozumienia samorządów zawodowych i stowarzyszeń prawniczych
dotyczące ochrony tajemnicy zawodowej

Porozumienie samorządów zawodowych i stowarzyszeń prawniczych w związku z pracami legislacyjnymi prowadzonymi przez Ministra Sprawiedliwości, które dotyczą zmian w zakresie zasad zwalniania z tajemnicy zawodowej w postępowaniu karnym (m.in. adwokackiej, dziennikarskiej, lekarskiej, radcy prawnego, doradcy podatkowego) przypomina, że tajemnica zawodowa ma charakter gwarancyjny, a jej beneficjentami są obywatele. Ochrona wynikająca z przestrzegania tajemnicy zawodowej gwarantuje między innymi prawo do rzetelnego procesu oraz prawo do prywatności, które chronione są nie tylko na gruncie Konstytucji RP, ale także na podstawie norm prawa międzynarodowego.
Porozumienie samorządów zawodowych i stowarzyszeń prawniczych wskazuje, że praktyki organów Państwa, których skutkiem jest zagrożenie lub naruszenie tajemnicy zawodowej, w tym poprzez inicjowanie zmian ustawodawczych zmierzających do przekazania decyzji o uchyleniu tajemnicy zawodowej prokuratorowi, w miejsce niezawisłych sądów, godzą w zaufanie obywateli do państwa, prowadzą do utraty poczucia bezpieczeństwa, podważając wiarygodność oraz legitymację wymiaru sprawiedliwości. Takie postępowanie godzi w podstawowe zasady państwa prawa, prowadząc jednocześnie do erozji tych zasad.
Porozumienie samorządów zawodowych i stowarzyszeń prawniczych wyraża zdecydowany sprzeciw wobec inicjatyw legislacyjnych zmierzających do obniżenia standardów ochrony tajemnicy zawodowej.

PRZEWODNICZĄCY POROZUMIENIA
Adwokat Jacek Trela
Prezes Naczelnej Rady Adwokackiej

SEKRETARZ POROZUMIENIA
Adwokat Przemysław Rosati
Członek Naczelnej Rady Adwokackiej

 

Lex Super Omnia
Stowarzyszenie Prokuratorów "Lex Super Omnia" to polska organizacja, skupiająca niezależnych prokuratorów. Jej celem jest promowanie wartości niezależności prokuratury oraz utrzymanie standardów etycznych w służbie sprawiedliwości. W ostatnich latach stowarzyszenie aktywnie uczestniczyło w działaniach na rzecz niezależności prokuratury w Polsce, angażując się m.in. w inicjatywy wspierające akcję pomocy sędziom.