Co to jest patostreaming? Jak z tym walczyć?

18 października 2018 w biurze Rzecznika Praw Obywatelskich spotkali się prawnicy, naukowcy, przedstawiciele władz, organizacji pozarządowych i firm technologicznych, youtuberzy i dziennikarze, żeby dyskutować o tzw. patostreamingu.
Patostreaming to pokazywanie przemocy i wulgarnych treści, niekiedy będących łamaniem prawa, po to, by oglądający to przez internet widzowie płacili nadawcy. W Polsce w ostatnich latach zjawisko nasila się w sposób nieznany w innych krajach. To wulgarne, poniżające materiały, często pełne przemocy fizycznej i słownej, nierzadko nagrywane pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających z lekceważeniem prawa i zasad współżycia społecznego.
Uczestnicy okrągłego stołu zorganizowanego w biurze Rzecznika Praw Obywatelskich rozmawiali o tym, jak zmierzyć się z pokazywaniem w internecie przemocy, wulgarnych treści oraz zachowań o charakterze seksualnym adresowanych m. in. do małoletnich. Materiały te mają dużą oglądalność, co przekłada się na dochody ich nadawców. Z dyskusji wynikało, że patostreaming jest zjawiskiem nowym, które na tak szeroką skalę pojawiło się tylko w Polsce. Przedstawiciel Google’a podkreślał, że podobnych zgłoszeń firma nie ma z innych krajów.
Zebrani zadeklarowali współpracę, wskazywanie konkretnych rozwiązań, które krok po kroku będą zmierzać do ograniczenia zjawiska patostreamingu.

Stowarzyszenie Prokuratorów Lex Super Omnia w konferencji reprezentowała Grażyna Stanek, prokurator Prokuratury Generalnej w stanie spoczynku.

Więcej o spotkaniu na stronach RPO https://www.rpo.gov.pl/pl/content/o-patostreamingu-prawnicy-naukowcy-przedstawiciele-władz-organizacji-pozarządowych-i-firm.

Lex Super Omnia
Stowarzyszenie Prokuratorów "Lex Super Omnia" to polska organizacja, skupiająca niezależnych prokuratorów. Jej celem jest promowanie wartości niezależności prokuratury oraz utrzymanie standardów etycznych w służbie sprawiedliwości. W ostatnich latach stowarzyszenie aktywnie uczestniczyło w działaniach na rzecz niezależności prokuratury w Polsce, angażując się m.in. w inicjatywy wspierające akcję pomocy sędziom.