Spór prokuratorów o wskaźniki. Poprawiła się wykrywalność przestępstw?

W Dzienniku Gazecie Prawnej z 29 października 2018 r. red. Emilia Świętochowska odniosła się do opublikowanej przez nasze Stowarzyszenie merytorycznej polemiki z przygotowaną przez Prokuraturę Krajową odpowiedzią na Raport LSO (Nowa Prokuratura: wykresy górują, wskaźniki dołują).

Autorka artykułu komentując opracowanie sporządzone przez Prokuraturę Krajową w odpowiedzi na nasz Raport stwierdza, że bez rozbudowanego komentarza i osadzenia w szerszym kontekście statystycznym wiele słupków zaprezentowanych w raporcie Prokuratury Krajowej może wprowadzać w błąd. „Weźmy np. samą liczbę nowych i zakończonych spraw karnych. Prokuratura podkreśla, że w czasach „dobrej zmiany”, czyli w latach 2016–2017, odnotowano ich znaczący wzrost w porównaniu z 2015 r. Nie przedstawia jednak dowodów na to, że poprawiła się wykrywalność przestępstw i skuteczność śledczych, a tym bardziej nie przyznaje, że wyrwa statystyczna to efekt dwóch nowelizacji procedury karnej w latach 2015–2016.”

Wobec tego, że opracowanie Prokuratury Krajowej zawiera głównie wykresy, odpowiedni komentarz zamieściliśmy na naszej stronie. Pisząc o rosnących dysproporcjach między sprawami nowymi a zakończonymi  red. Emilia Świętochowska przytoczyła opinię prok. Katarzyny Kwiatkowskiej z zarządu LSO, która stwierdziła, że głównym tego powodem jest kwestia fatalnej obsady prokuratur rejonowych. „Ponad 98 proc. rocznego wpływu spraw trafia właśnie na najniższe szczeble. – W okresie tzw. dobrej zmiany z prokuratur rejonowych na delegacji w jednostkach wyższego szczebla jest co najmniej 646 prokuratorów. Oznacza to, że w tych pierwszych pracuje około 60–65 proc. przewidzianej kadry orzeczniczej.” To zaś przekłada się na liczbę postępowań długotrwałych. Z analiz Stowarzyszenia wynika np., że w Prokuraturze Rejonowej Warszawa-Mokotów prokurator ma przeciętnie ponad 120 spraw w referacie.

Artykuł porusza także kwestię wykazanego w opracowaniu Prokuratury Krajowej trendu wzrostowego w postępowaniach odwieszonych. Prok. Katarzyna Kwiatkowska skomentowała to zjawisko stwierdzając, że nie jest żadną tajemnicą, iż swoistym znakiem firmowym „dobrej zmiany” jest podejmowanie postępowań, a następnie epatowanie samym faktem ich prowadzenia. W efekcie w prokuraturze można znaleźć postępowania, które w ocenie prokuratorów referentów nadają się do merytorycznego rozstrzygnięcia, jednak konkretne decyzje w tym przedmiocie nie są podejmowane.

Tutaj jest link do omawianego artykułu na stronie Dziennika Gazety Prawnej.

 

Lex Super Omnia
Stowarzyszenie Prokuratorów "Lex Super Omnia" to polska organizacja, skupiająca niezależnych prokuratorów. Jej celem jest promowanie wartości niezależności prokuratury oraz utrzymanie standardów etycznych w służbie sprawiedliwości. W ostatnich latach stowarzyszenie aktywnie uczestniczyło w działaniach na rzecz niezależności prokuratury w Polsce, angażując się m.in. w inicjatywy wspierające akcję pomocy sędziom.