The role of judges in the public debate on the rule of law

Judge’s duty and responsibility to engage in activities and to publically address issues concerning the Rule of law even when they fall outside of their judicial activities – discussions on the international conference on the subject „THE ROLE OF JUDGES IN THE PUBLIC DEBATE ON THE RULE OF LAW”, organized by MEDEL and Bulgarian Judges Association in Sofia on November 16th, 2018:

Lex Super Omnia
Stowarzyszenie Prokuratorów "Lex Super Omnia" to polska organizacja, skupiająca niezależnych prokuratorów. Jej celem jest promowanie wartości niezależności prokuratury oraz utrzymanie standardów etycznych w służbie sprawiedliwości. W ostatnich latach stowarzyszenie aktywnie uczestniczyło w działaniach na rzecz niezależności prokuratury w Polsce, angażując się m.in. w inicjatywy wspierające akcję pomocy sędziom.