Członkowie LSO wzięli udział w II Kongresie Praw Obywatelskich

W dniach 14-15 grudnia 2018 r. przedstawiciele Stowarzyszenia Prokuratorów „Lex Super Omnia” wzięli udział w II Kongresie Praw Obywatelskich organizowanym przez Rzecznika Praw Obywatelskich oraz Biuro Instytucji Demokratycznych i Praw Człowieka OBWE.

Prezes Stowarzyszenia prok. Krzysztof Parchimowicz uczestniczył w panelu pt. „Prokurator jako gwarant interesu publicznego. Praktyka a rzeczywistość”. Treść wystąpień oraz ożywionej dyskusji prowadzą do smutnej konstatacji. Polityczne uwarunkowanie działań prokuratury uniemożliwia jej skuteczne wykonywanie zadania ochrony interesu publicznego.

Link do relacji z panelu:
„Prokurator jako gwarant interesu publicznego. Praktyka a rzeczywistość”

Prokurator Dariusz Korneluk uczestniczył w panelu „Skuteczność procedury europejskiego nakazu aresztowania wobec sprawy Celmer”. Przebieg wystąpień oraz dyskusji dał asumpt do następujących konkluzji: 1) Wątpliwości co do rzetelności procesu w państwach członkowskich mogą potencjalnie zniszczyć zasadę wzajemnego zaufania, a tym samym system współpracy sądowej w sprawach karnych; 2) Orzeczenie w sprawie C-216/18 będzie odbijać się jeszcze szerokim echem jako kamień milowy orzecznictwa TSUE w sprawach karnych.

W panelach Kongresu także uczestniczyli i brali udział w dyskusji Katarzyna Kwiatkowska, Jerzy Iwanicki i Jarosław Onyszczuk. Głosy i obecność członków Stowarzyszenia Prokuratorów „Lex Super Omnia” zostały dostrzeżone przez organizatorów i uczestników II Kongresu Praw Obywatelskich

Link do relacji z panelu:
Skuteczność procedury europejskiego nakazu aresztowania wobec sprawy Celmer