Członkowie LSO wzięli udział w II Kongresie Praw Obywatelskich

W dniach 14-15 grudnia 2018 r. przedstawiciele Stowarzyszenia Prokuratorów „Lex Super Omnia” wzięli udział w II Kongresie Praw Obywatelskich organizowanym przez Rzecznika Praw Obywatelskich oraz Biuro Instytucji Demokratycznych i Praw Człowieka OBWE.

Prezes Stowarzyszenia prok. Krzysztof Parchimowicz uczestniczył w panelu pt. „Prokurator jako gwarant interesu publicznego. Praktyka a rzeczywistość”. Treść wystąpień oraz ożywionej dyskusji prowadzą do smutnej konstatacji. Polityczne uwarunkowanie działań prokuratury uniemożliwia jej skuteczne wykonywanie zadania ochrony interesu publicznego.

Link do relacji z panelu:
„Prokurator jako gwarant interesu publicznego. Praktyka a rzeczywistość”

Prokurator Dariusz Korneluk uczestniczył w panelu „Skuteczność procedury europejskiego nakazu aresztowania wobec sprawy Celmer”. Przebieg wystąpień oraz dyskusji dał asumpt do następujących konkluzji: 1) Wątpliwości co do rzetelności procesu w państwach członkowskich mogą potencjalnie zniszczyć zasadę wzajemnego zaufania, a tym samym system współpracy sądowej w sprawach karnych; 2) Orzeczenie w sprawie C-216/18 będzie odbijać się jeszcze szerokim echem jako kamień milowy orzecznictwa TSUE w sprawach karnych.

W panelach Kongresu także uczestniczyli i brali udział w dyskusji Katarzyna Kwiatkowska, Jerzy Iwanicki i Jarosław Onyszczuk. Głosy i obecność członków Stowarzyszenia Prokuratorów „Lex Super Omnia” zostały dostrzeżone przez organizatorów i uczestników II Kongresu Praw Obywatelskich

Link do relacji z panelu:
Skuteczność procedury europejskiego nakazu aresztowania wobec sprawy Celmer

Lex Super Omnia
Stowarzyszenie Prokuratorów "Lex Super Omnia" to polska organizacja, skupiająca niezależnych prokuratorów. Jej celem jest promowanie wartości niezależności prokuratury oraz utrzymanie standardów etycznych w służbie sprawiedliwości. W ostatnich latach stowarzyszenie aktywnie uczestniczyło w działaniach na rzecz niezależności prokuratury w Polsce, angażując się m.in. w inicjatywy wspierające akcję pomocy sędziom.