Członkowie LSO wzięli udział w konferencji organizowanej w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich

W dniu 6 grudnia 2018 r.  przedstawiciele Stowarzyszenia Prokuratorów „Lex Super Omnia”: prok. Krzysztof Parchimowicz i prok. Michał Mistygacz wzięli udział, na zaproszenie Rzecznika Praw Obywatelskich, w konferencji organizowanej w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich pt. Instytucja „małego świadka koronnego” – praktyka, kontrowersje, wyzwania. Wśród prelegentów znaleźli się przedstawiciele zawodów zajmujących się instytucją „małego świadka koronnego” z różnych perspektyw –prokuratorzy, adwokaci, sędziowie oraz przedstawiciele nauki. Michał Mistygacz zaprezentował problematykę „małego świadka koronnego” w kontekście naczelnych zasad procesowych, zaś Krzysztof Parchimowicz przedstawił kwestie podobieństw i różnic między świadkiem koronnym a „małym świadkiem koronnym”.

Przedmiot konferencji ogniskował wokół zagrożeń dla rzetelności procesu karnego, jakie niesie ze sobą aktualna regulacja instytucji „małego świadka koronnego”, możliwości instrumentalizacji tej instytucji oraz postulatów de lege ferenda w tym zakresie.

Link:

https://www.rpo.gov.pl/pl/content/konferencja-instytucja-malego-swiadka-koronnego

 

 

Lex Super Omnia
Stowarzyszenie Prokuratorów "Lex Super Omnia" to polska organizacja, skupiająca niezależnych prokuratorów. Jej celem jest promowanie wartości niezależności prokuratury oraz utrzymanie standardów etycznych w służbie sprawiedliwości. W ostatnich latach stowarzyszenie aktywnie uczestniczyło w działaniach na rzecz niezależności prokuratury w Polsce, angażując się m.in. w inicjatywy wspierające akcję pomocy sędziom.