Podpisanie deklaracji „okrągłego stołu” do walki z patotreściami w internecie

28 listopada 2018 r. w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich odbyło się drugie spotkanie uczestników Okrągłego Stołu do walki z patotreściami w internecie z udziałem naukowców, przedstawicieli władz publicznych, organizacji pozarządowych, firm technologicznych oraz youtuberów i dziennikarzy.
W spotkaniu wzięli również udział przedstawiciele Stowarzyszenie Prokuratorów „Lex Super Omnia “ – Katarzyna Kwiatkowska oraz Jacek Bilewicz.

Inicjatywa Rzecznika Praw Obywatelskich ma na celu podjęcie działań zmierzających do ograniczenia zjawiska patostreamingu oraz jego destrukcyjnych skutków społecznych i wychowawczych.

Patostreaming jako zjawisko społeczne sprowadza się do propagowania przemocy i wulgarnych treści, niejednokrotnie naruszających prawo, których celem jest uzyskiwanie od widzów przekazów tego rodzaju środków finansowych uiszczanych nadawcom, za oglądanie propagowanych treści. Przekazy te wielokrotnie promują zachowania poniżające, przemoc fizyczną i słowną. Są nagrywane pod wpływem alkoholu bądź środków odurzających z lekceważeniem prawa i zasad współżycia społecznego.

Efektem spotkania było podpisanie deklaracji uczestników Okrągłego Stołu zorganizowanego przez Rzecznika Praw Obywatelskich, w której zobowiązano się do współpracy w zakresie takiego kształtowania przestrzeni publicznej, aby była w niej szanowana ludzka godność oraz bezpieczeństwo dzieci i młodzieży.

W tym zakresie zobowiązano się m.in. do:

  1. Zbierania informacji na temat działań podejmowanych przez rząd i instytucje publiczne w walce z patologiami w internecie.
  2. Wypracowania strategii dotyczącej bezpieczeństwa dzieci i młodzieży w sieci.
  3. Przygotowania sprofilowanych instrukcji: „Co robić, gdy zetknę się z patotreściami w sieci?”.
  4. Podejmowania w mediach tematów edukacyjnych dotyczących konieczności reagowania na przemoc i patologię w internecie.
  5. Wypracowania mechanizmów, które pozwolą zwiększyć skuteczność zgłoszeń przypadków występowania patotreści platformom internetowym.
  6. Dążenia do stworzenia instytucji na wzór komisji etyki reklamy, która mogłaby się zająć monitorowaniem zjawisk związanych z patostreamingiem.
  7. Postulowania zmian w prawie, które prowadziłyby zarówno do ograniczenia możliwości zarabiania na tym procederze, jak i pokusy sponsorowania go.
  8. Dążenia do zwiększenia aktywności platform internetowych w zakresie ograniczenia dostępności patologicznych treści.
  9. Ograniczania dostępu dzieci do patotreści przez zmianę algorytmów i wprowadzenie ograniczeń wiekowych.

Po podpisaniu Deklaracji przedstawiciele Stowarzyszenia Prokuratorów „Lex Super Omnia “ wzięli udział w pracach roboczych Zespołu ds. zagadnień prawnych. W jego trakcie zaproponowano m.in. wypracowanie założeń metodyki działań organów ścigania i prokuratury w zakresie zwalczania zjawiska oraz podjęcie działań zmierzających do wydania przez Prokuratora Generalnego wytycznych w tym zakresie.

Lex Super Omnia
Stowarzyszenie Prokuratorów "Lex Super Omnia" to polska organizacja, skupiająca niezależnych prokuratorów. Jej celem jest promowanie wartości niezależności prokuratury oraz utrzymanie standardów etycznych w służbie sprawiedliwości. W ostatnich latach stowarzyszenie aktywnie uczestniczyło w działaniach na rzecz niezależności prokuratury w Polsce, angażując się m.in. w inicjatywy wspierające akcję pomocy sędziom.