Stanowisko Komitetu Obrony Sprawiedliwości KOS dotyczące działań dyscyplinarne podejmowane wobec prokuratorów

Komitet Obrony Sprawiedliwości KOS z niepokojem obserwuje nasilające się w ostatnim czasie działania dyscyplinarne podejmowane wobec prokuratorów.

Przykładem jest prowadzone przez Sąd Dyscyplinarny przy Prokuratorze Generalnym postępowanie dyscyplinarne w stosunku do prokuratora Piotra Wójtowicza, pełniącego obowiązki służbowe w Prokuraturze Okręgowej w Legnicy. Prokurator Wójtowicz jest obwiniony o to, że uczestniczył w manifestacji stanowiącej protest przeciwko zmianom w ustawach o Sądzie Najwyższym, sądach powszechnych oraz Krajowej Radzie Sądownictwa, podczas której udzielił nieautoryzowanej wypowiedzi: „Nie mam nic do stracenia. A co mi zrobią? Mogą mnie już tylko przenieść do Ełku“, która miała godzić w powagę prokuratury i stanowić uchybienie godności sprawowanego urzędu [pełna treść zarzutu poniżej].

Zainicjowanie i prowadzenie postępowania dyscyplinarnego o opisany powyżej czyn jest nieuzasadnioną szykaną, która także ma oddziaływać jako przestroga na innych oskarżycieli publicznych.

Prokurator, jak każdy obywatel może korzystać z prawa do wolności zgromadzeń określonego w art. 57 Konstytucji RP, a nadto swobodnie wyrażać poglądy, co gwarantuje mu art. 54 Konstytucji RP. A jako członek Stowarzyszenia, uwzględniając treść art. 1 ust. 3 Prawa o stowarzyszeniach, może wypowiadać się sprawach publicznych.
Inicjowanie i prowadzenie postępowań dyscyplinarnych wobec prokuratorów aktywnie działających w ramach stowarzyszenia może być dodatkowo postrzegane jako uzurpowanie sobie przez kierownictwo prokuratury prawa do nadzoru nad tymże stowarzyszeniem.

Komitet Obrony Sprawiedliwości KOS uznaje prowadzenie postępowania dyscyplinarnego wobec prokuratora Piotra Wójtowicza za niedopuszczalną formą wywierania nacisku na prokuratorów i ograniczenia ich podstawowych praw konstytucyjnych i stanowczo sprzeciwia się praktykom tego rodzaju.

Opinie KOS ( 11/2018)           Warszawa, 12 grudnia 2018 r.

Pełna treść zarzutu:

W dniu 16 lipca 2017 r. w Legnicy, będąc prokuratorem Prokuratury Okręgowej w Legnicy, naruszając zasadę apolityczności i osłabiając w ten sposób zaufanie do swojej bezstronności, wziął udział w manifestacji zorganizowanej przez Komitet Obrony Demokracji przed siedzibą Sądu Okręgowego w Legnicy, stanowiącej protest przeciwko zmianom w ustawach o Sądzie Najwyższym, sądach powszechnych oraz Krajowej Radzie Sądownictwa, a podczas jej trwania, bez upoważnienia kierownika jednostki organizacyjnej – Prokuratury Rejonowej w Legnicy, wymaganego przepisem art. 12 § 2 ustawy z dnia 12 stycznia 2016 r. Prawo o prokuraturze – na pytanie dziennikarza lokalnego portalu internetowego fakty.lca.pl i RegionFAN.pl udzielił nieautoryzowanej wypowiedzi „Nie mam nic do stracenia. A co mi zrobią? Mogą mnie już tylko przenieść do Ełku “, której treść nawiązywała do zmiany organizacyjno – kadrowych przeprowadzonych na podstawie wyżej cytowanej ustawy, odwołania go z pełnionej funkcji i oddelegowania do wykonywania obowiązków służbowych w Prokuraturze Rejonowej w Legnicy, która to wypowiedź godzi w powagę prokuratury jako organ powołanego do strzeżenia praworządności i zachowania obiektywizmu, czym uchybił godności urzędu, to jest o czyn określony w art. 137 § 1 ustawy Prawo o prokuraturze.

Lex Super Omnia
Stowarzyszenie Prokuratorów "Lex Super Omnia" to polska organizacja, skupiająca niezależnych prokuratorów. Jej celem jest promowanie wartości niezależności prokuratury oraz utrzymanie standardów etycznych w służbie sprawiedliwości. W ostatnich latach stowarzyszenie aktywnie uczestniczyło w działaniach na rzecz niezależności prokuratury w Polsce, angażując się m.in. w inicjatywy wspierające akcję pomocy sędziom.