Stanowisko Komitetu Obrony Sprawiedliwości KOS wobec zarzutów dyscyplinarnych uchybienia godności urzędu prokuratora przedstawionych członkom zarządu Stowarzyszenia

Komitet Obrony Sprawiedliwości KOS z najwyższym niepokojem odnotowuje działania podejmowane przez Rafała Sławnikowskiego – Zastępcę Rzecznika Dyscyplinarnego Prokuratora Generalnego dla łódzkiego okręgu regionalnego, który wobec wszystkich członków Pierwszego Zarządu Stowarzyszenia Prokuratorów „Lex Super Omnia “, to jest:

  • Prezesa Zarządu – Krzysztofa Parchimowicza, b. prokuratora Prokuratury Generalnej,
  • Dariusza Korneluka, b. prokuratora Prokuratury Apelacyjnej w Warszawie,
  • Katarzyny Gembalczyk, prokuratora Prokuratury Okręgowej w Warszawie,

sformułował zarzuty dyscyplinarne uchybienia godności urzędu prokuratora, które to uchybienie polegało na publikacji 14 lutego 2017 r., na stronie internetowej Stowarzyszenia komunikatu pt. „Stanowisko w sprawie instrumentalnego podejmowania śledztw“, które stanowiło wyraz dezaprobaty wobec komunikatu o wszczęciu śledztwa w sprawie o przestępstwo, jakiego dopuścić się miała sędzia Agnieszka Pilarczyk, w sprawie lekarzy oskarżonych o doprowadzenie do zgonu Witolda Ziobro – ojca Ministra Sprawiedliwości Prokuratora Generalnego Zbigniewa Ziobry, opublikowanego 6 lutego 2017 r., przez Prokuratora Regionalnego w Katowicach Tomasza Janeczka.

Stowarzyszenie Prokuratorów Lex Super Omnia krytycznie oceniło fakt wymienienia z imienia i nazwiska sędziego uznając, że powiadomienie opinii publicznej o jego personaliach, na tym etapie postępowania, jest stygmatyzowaniem i narusza dobra osobiste sędziego, a tym samym nosi cechę bezprawności.

Sformułowanie zarzutów dyscyplinarnych wobec członków Zarządu Stowarzyszenia, pełniących swoje funkcje w lutym 2017 r. stanowi bezprecedensowe działanie zmierzające do ograniczenia bądź zaniechania aktywności przez Stowarzyszenie prokuratorskie krytyczne wobec podejmowanych działań określanych jako „dobra zmiana w prokuraturze“.

Wykorzystywanie postępowania dyscyplinarnego w tym wypadku służy ograniczaniu swobody wyrażania poglądów, gwarantowanego przez art. 54 Konstytucji Rzeczypospolitej. Podejmowane działania mają wyeliminować Stowarzyszenie Prokuratorów „Lex Super Omnia“ z debaty, uniemożliwiając tym samym realizację, przewidzianego art. 1 Prawa o stowarzyszeniach uprawnienia do wypowiadania się w sprawach publicznych. Celem tych działań jest niewątpliwie także wywarcie tzw. efektu mrożącego, wobec członków Stowarzyszenia, jak i pozostałych prokuratorów, a nadto może być postrzegane jako uzurpowanie sobie przez kierownictwo prokuratury prawa do nadzoru nad Stowarzyszeniem.

Komitet Obrony Sprawiedliwości potępiając działania Zastępcy Rzecznika Dyscyplinarnego Prokuratora Generalnego dla łódzkiego okręgu Regionalnego zdecydowanie sprzeciwia się tego rodzaju praktykom uznając, że zmierzają one do zwalczania Stowarzyszenia aktywnie wspierającego trójpodział władzy oraz ideę niezależnego sądownictwa.

Opinie KOS (13/2018)                 Warszawa, 22 grudnia 2018 r.

[pełna treść zarzutu]

Działając jako jeden z członków Zarządu Stowarzyszenia Lex Super Omnia, realizując zadania Zarządu Stowarzyszenia, opisane w § 28 pkt 1 i 2 w zw. z art. 7 ust. 1 Statutu Stowarzyszenia uchybił godności urzędu prokuratora, związanej z przysługującym prokuratorowi prawem do orzekania o bezprawności czynów, które to uchybienie polegało na podjęciu decyzji o publikacji w dniu 14 lutego 2017 r., na stronie internetowej Stowarzyszenia komunikatu pt. „Stanowisko w sprawie instrumentalnego podejmowania śledztw“, zawierającego kategoryczne stwierdzenie, że opisane w nim działania noszą cechę bezprawności, mimo nieprzeprowadzenia w tej sprawie postępowania karnego, wyjaśniającego albo dyscyplinarnego, zakończonego skierowanie skargi o uznanie wskazanej osoby lub osób winnymi przestępstwa lub przewinienia dyscyplinarnego albo zakończonego wydaniem decyzji o umorzeniu postępowania lub odmowie jego wszczęcia z przyczyn innych, niż brak znamienia bezprawności czynu to jest o czyn określony w art. 137 § 1 ustawy Prawo o prokuraturze.

 

Lex Super Omnia
Stowarzyszenie Prokuratorów "Lex Super Omnia" to polska organizacja, skupiająca niezależnych prokuratorów. Jej celem jest promowanie wartości niezależności prokuratury oraz utrzymanie standardów etycznych w służbie sprawiedliwości. W ostatnich latach stowarzyszenie aktywnie uczestniczyło w działaniach na rzecz niezależności prokuratury w Polsce, angażując się m.in. w inicjatywy wspierające akcję pomocy sędziom.