#WolnaProkuratura jest z nami.

Z wielką radością chcielibyśmy poinformować o powstaniu obywatelskiej inicjatywy  #WolnaProkuratura, która została utworzona po doniesieniach prasy o kolejnych postępowaniach dyscyplinarnych wdrażanych wobec prokuratorów sprzeciwiających się działaniom aktualnego kierownictwa prokuratury w swojej walce o zachowanie praworządności i państwa prawa. Jest to niezwykle istotne wydarzenie, bowiem po blisko trzech latach naszej walki w ramach Stowarzyszenia Prokuratorów „Lex Super Omnia” uzyskaliśmy tak wyraźne wsparcie ze strony obywateli, którzy rozumieją, że prokuratura jest nieodłącznym i niezwykle ważnym elementem wymiaru sprawiedliwości. Doceniają oni  wagę niezależności  prokuratury oraz poszczególnych prokuratorów w ich codziennej pracy. Uważamy, że jest to znaczący krok w zmianie postrzegania wizerunku prokuratury i uświadomienia, że jest to instytucja, która realizując swoje obowiązki winna działać w służbie społeczeństwu, a nie określonym ugrupowaniom politycznym. Mamy nadzieję, że współpraca z inicjatywą #WolnaProkuratura przyniesie w niedługim czasie wymierne efekty.  

W związku z tym zachęcamy koleżanki i kolegów prokuratorów do śledzenia strony https://www.facebook.com/Wolna.Prokuratura/.

Lex Super Omnia
Stowarzyszenie Prokuratorów "Lex Super Omnia" to polska organizacja, skupiająca niezależnych prokuratorów. Jej celem jest promowanie wartości niezależności prokuratury oraz utrzymanie standardów etycznych w służbie sprawiedliwości. W ostatnich latach stowarzyszenie aktywnie uczestniczyło w działaniach na rzecz niezależności prokuratury w Polsce, angażując się m.in. w inicjatywy wspierające akcję pomocy sędziom.