Wizyta w Polsce Komisarz Praw Człowieka Rady Europy Dunja Mijatović

„Tę wolność wypowiedzi należy chronić”

W ubiegłym tygodniu Polskę odwiedziła Komisarz Praw Człowieka Rady Europy Dunja Mijatović.

Do udziału w pierwszym spotkaniu w dniu 11 marca 2019 r. Pani Komisarz zaprosiła przedstawicieli organizacji pozarządowych. Stowarzyszenie Prokuratorów Lex super omnia reprezentowali Jerzy Iwanicki i Krzysztof Parchimowicz. W trakcie spotkania omawiano problemy prawne związane z powołaniem i funkcjonowaniem Krajowej Rady Sądownictwa, powody postępowań dyscyplinarnych, prowadzonych wobec sędziów, prokuratorów i adwokatów oraz implikacje wrastającej liczby spraw, w których uchylana jest tajemnica adwokacka i radcowska.

Podsumowując tygodniową wizytę Pani Dunja Mijatović wyraziła obawy o niezależne funkcjonowanie Trybunału Konstytucyjnego i Krajowej Rady Sądownictwa. Pani Komisarz zaniepokojona była również skalą pozbawionych czytelnych kryteriów zmian kadrowych w sądownictwie i prokuraturze. Stwierdziła, że sędziom i prokuratorom należy zapewnić prawo wyrażania poglądów w sprawach związanych z interesem publicznym, w szczególności w sprawach reform sądownictwa i prokuratury.

Nowoczesne demokracje europejskie nie mogą funkcjonować bez prawdziwie niezależnego sądownictwa. Polskie władze powinny podjąć dalsze działania na rzecz przywrócenia pełnej niezależności wymiaru sprawiedliwości, jak również na rzecz wyeliminowania niezgody i impasu wywierających nieustanny wpływ na pracę i wiarygodność niektórych instytucji w sferze sądownictwa – powiedziała Komisarz Praw Człowieka Rady Europy Dunja Mijatović.

Obszerną relację z wizyty można przeczytać na stronie Stowarzyszenia Sędziów Polskich Iustitia i w artykule Gazety Wyborczej.

Lex Super Omnia
Stowarzyszenie Prokuratorów "Lex Super Omnia" to polska organizacja, skupiająca niezależnych prokuratorów. Jej celem jest promowanie wartości niezależności prokuratury oraz utrzymanie standardów etycznych w służbie sprawiedliwości. W ostatnich latach stowarzyszenie aktywnie uczestniczyło w działaniach na rzecz niezależności prokuratury w Polsce, angażując się m.in. w inicjatywy wspierające akcję pomocy sędziom.