Oświadczenie MEDEL dotyczące wszczęcia przez Komisję Europejską kolejnej procedury w sprawie naruszenia prawa przez Polskę

3 kwietnia 2019 roku Komisja Europejska postanowiła wszcząć postępowanie w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego Unii Europejskiej, to jest w sprawie nowego systemu dyscyplinarnego dla sędziów w Polsce.
MEDEL z zadowoleniem przyjmuje tę decyzję, podkreślając, że mechanizm art. 258. TFUE jest jednym ze  skuteczniejszych środków służącym do odwrócenia niszczenia prawa w Polsce.Pierwsze wezwanie MEDEL do podjęcia tej akcji skierowane było do pierwszego wiceprzewodniczącego Komisji Europejskiej Fransa Timmermansa 21 lutego 2019 roku. Dziś stało się bezsprzecznym, że bezprecedensowe działania, które podważają niezawisłość sądów w Polsce wymagają pilnej uwagi.Ostatni przypadek sędzi Aliny Czubieniak, ukaranej przez nową Izbę Dyscyplinarną
Sądu Najwyższego za zgodną z prawem decyzję – z pełnym poszanowaniem praw człowieka – o zwolnieniu osoby niepełnosprawnej umysłowo, bezprawnie zatrzymanej i pozbawionej należytej pomocy podczas aresztowania jest z przykładem degrengolady polskiego systemu odpowiedzialności dyscyplinarnej sędziów.

Link do oświadczenia Medel.

Lex Super Omnia
Stowarzyszenie Prokuratorów "Lex Super Omnia" to polska organizacja, skupiająca niezależnych prokuratorów. Jej celem jest promowanie wartości niezależności prokuratury oraz utrzymanie standardów etycznych w służbie sprawiedliwości. W ostatnich latach stowarzyszenie aktywnie uczestniczyło w działaniach na rzecz niezależności prokuratury w Polsce, angażując się m.in. w inicjatywy wspierające akcję pomocy sędziom.