Stanowisko Stowarzyszenia Prokuratorów Lex Super Omnia wobec publicznych wypowiedzi Premiera Mateusza Morawieckiego na temat Sędziów Rzeczypospolitej Polskiej

Jako reprezentanci środowiska polskich prokuratorów wyrażamy głęboką dezaprobatę wobec treści publicznych wypowiedzi Prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego na temat sędziów Rzeczypospolitej, wygłoszonych na Uniwersytecie w Nowym Jorku w dniu 17 kwietnia 2019 roku.

Zaprezentowane przez Premiera uogólnione twierdzenia o istnieniu korupcji „w dużej części systemu” wymiaru sprawiedliwości w Polsce czy też porównanie polskich sędziów do nazistowskich kolaborantów  z okresu II wojny światowej – nie znajdują potwierdzenia w faktach, a więc są wypowiedziami nieuprawnionymi. 

Stowarzyszenie Prokuratorów Lex Super Omnia apeluje do polityków o zaprzestanie bezpodstawnego pomawiania sędziów o postępowania mogące narazić ich na utratę zaufania potrzebnego do sprawowania wymiaru sprawiedliwości i przyłącza się do skierowanego do Premiera Mateusza Morawieckiego  przez Zarząd Stowarzyszenia Sędziów Polskich Iustitia wezwania o przeproszenie sędziów Rzeczypospolitej Polskiej za publiczne pomówienia.

Lex Super Omnia
Stowarzyszenie Prokuratorów "Lex Super Omnia" to polska organizacja, skupiająca niezależnych prokuratorów. Jej celem jest promowanie wartości niezależności prokuratury oraz utrzymanie standardów etycznych w służbie sprawiedliwości. W ostatnich latach stowarzyszenie aktywnie uczestniczyło w działaniach na rzecz niezależności prokuratury w Polsce, angażując się m.in. w inicjatywy wspierające akcję pomocy sędziom.