III Śląskie Forum Karnoprocesowe

Stowarzyszenie Prokuratorów „Lex super omnia” objęło patronatem honorowym III  Śląskie Forum Karnoprocesowe, w ramach którego  w dniu 23 maja 2019 r. na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach przy ul. Bankowej 11 B odbędzie się Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt.”Ofensywa  legislacyjna w karnistyce. Quo vadis legum latore”.

Planowane wydarzenie jest trzecim spotkaniem procesualistów w ramach Śląskiego Forum Karnoprocesowego, które wpisało się na stałe w kalendarz najważniejszych spotkań akademickich poświęconych dyskursowi o problematyce polskiego procesu karnego.
Celem, jaki przyświeca organizatorom i uczestnikom tegorocznego spotkania jest analiza proponowanych zmian w Kodeksie postępowania karnego, Kodeksie karnym wykonawczym, Kodeksie postępowania w sprawach o wykroczenia oraz Kodeksie karnym skarbowym.
Inspiracją dla wyboru tematu Konferencji stała się żywa dyskusja o słuszności kierunku proponowanych zmian. Ich obszerność, a także rozpiętość problemowa wymagają dyskusji i kompleksowej analizy, przeprowadzonej na forum studentów, praktyków prawa oraz naukowców – specjalistów, swobodnie poruszających się w tematyce zarówno postępowania karnego, jak i postępowania karnego skarbowego, postępowania karnego wykonawczego oraz postępowania w sprawach o wykroczenia.

Jeden z wykładów zostanie wygłoszony przez naszą koleżankę prok. Aleksandrę Antoniak-Drożdż. Zachęcamy do udziału w tym wydarzeniu, a chęć udziału można zgłaszać mailowo na adres knkpk@us.edu.pl  podając do wiadomości: imię i nazwisko, status zawodowy oraz adres e-mail lub numer telefonu. 

Lex Super Omnia
Stowarzyszenie Prokuratorów "Lex Super Omnia" to polska organizacja, skupiająca niezależnych prokuratorów. Jej celem jest promowanie wartości niezależności prokuratury oraz utrzymanie standardów etycznych w służbie sprawiedliwości. W ostatnich latach stowarzyszenie aktywnie uczestniczyło w działaniach na rzecz niezależności prokuratury w Polsce, angażując się m.in. w inicjatywy wspierające akcję pomocy sędziom.