Zwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Prokuratorów Lex Super Omnia 17 maja 2019 r. we Wrocławiu

Tegoroczne Zwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Prokuratorów Lex Super Omnia odbyło się we Wrocławiu. Na zebranie przybyło ponad 80 prokuratorów z całej Polski.

Zebranie otworzył wiceprezes zarządu prok. Dariusz Korneluk

Oprócz kwestii formalnych, takich jak przedstawienie i przyjęcie sprawozdania z działalności zarządu za okres od maja 2018 r. do kwietnia 2019 r., sprawozdania z działalności finansowej zarządu za 2018 rok i sprawozdania komisji rewizyjnej, a także udzielenia zarządowi absolutorium i przyjęcia planu działania na kolejny rok, Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia podjęło dwie ważne uchwały:

Uchwałę w sprawie wyrażenia aprobaty wobec stanowiska Zgromadzenia Prokuratorów w Prokuraturze Regionalnej w Krakowie z dnia 15 maja 2019 r. dotyczącego problemów w funkcjonowaniu prokuratury, w szczególności warunków pracy i płacy urzędników, złej sytuacji kadrowej i ograniczania niezależności prokuratorów.

Uchwałę w sprawie wezwania prokuratorów sprawujących funkcje w prokuraturze do rezygnacji ze swoich funkcji.

Ponadto członkowie zarządu przedstawili zarysy kolejnego raportu Stowarzyszenia o sytuacji w prokuraturze pt. „Królowie życia w prokuraturze”, podsumowując ustalenia dokonane na podstawie uzyskanych przez zarząd informacji publicznych. Raport zostanie wkrótce opublikowany na naszej stronie.

Lex Super Omnia
Stowarzyszenie Prokuratorów "Lex Super Omnia" to polska organizacja, skupiająca niezależnych prokuratorów. Jej celem jest promowanie wartości niezależności prokuratury oraz utrzymanie standardów etycznych w służbie sprawiedliwości. W ostatnich latach stowarzyszenie aktywnie uczestniczyło w działaniach na rzecz niezależności prokuratury w Polsce, angażując się m.in. w inicjatywy wspierające akcję pomocy sędziom.