Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Praworządność i fundamentalne wartości w porządku prawnym Unii Europejskiej”

Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce, Katedra Prawa Międzynarodowego Publicznego Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku, Okręgowa Izba Radców Prawnych w Białymstoku, Okręgowa Rada Adwokacka w Białymstoku i Stowarzyszenie Sędziów Themis, zorganizowali  w dniach 30-31 maja 2019 r. w Gawrych Rudzie Ogólnopolską Konferencję Naukową zatytułowaną Praworządność i fundamentalne wartości w porządku prawnym Unii Europejskiej.

Szczegółowy zakres przedmiotowy Konferencji koncentrował się wokół następujących paneli tematycznych :

– Praworządność jako zasada prawa Unii Europejskiej,

– Prawo i Unia Europejska – perspektywy na przyszłość,

– Dialog Sądowy i aktywność podmiotów prywatnych wobec Trybunału Sprawiedliwości UE i Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu z perspektywy praktyki.

Tematyka konferencji i dyskusji obejmowała analizę stanu praworządności w Unii Europejskiej, zwłaszcza w Polsce, jak też przestrzegania praw podstawowych w rozumieniu Karty Praw Podstawowych Unii Europejskiej i praw człowieka zawartych w Europejskiej konwencji praw człowieka.

Swoje wystąpienia zaprezentowali m.in. :

– dr Maciej Taborowski Zastępca Rzecznika Praw Obywatelskich; Uniwersytet Warszawski – „Praworządność z art. 2 TUE jako wartość podlegająca ochronie w relacji z państwem członkowskim UE”,

– Rafał Szyndlauer, Komisja Europejska – „Działania Komisji Europejskiej zmierzające do ochrony praworządności w Polsce”,

– prof. dr hab. Stanisław Biernat, Uniwersytet Jagielloński – „Procedura pytań i orzeczeń prejudycjalnych jako środek ochrony praworządności”,

– prof. dr hab. Maciej Perkowski, prodziekan Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku – „[Nie-] przewidywalna Unia Europejska ? Ewolucja i perspektywy”.

W Konferencji uczestniczyli tak teoretycy prawa, jak i praktycy (sędziowie, prokuratorzy, adwokaci i radcy prawni). Swoją reprezentację miało też Stowarzyszenie Prokuratorów Lex Super Omnia.

Relację z konferencji zamieściła na swoim portalu Gazeta Wyborcza.