Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Praworządność i fundamentalne wartości w porządku prawnym Unii Europejskiej”

Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce, Katedra Prawa Międzynarodowego Publicznego Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku, Okręgowa Izba Radców Prawnych w Białymstoku, Okręgowa Rada Adwokacka w Białymstoku i Stowarzyszenie Sędziów Themis, zorganizowali  w dniach 30-31 maja 2019 r. w Gawrych Rudzie Ogólnopolską Konferencję Naukową zatytułowaną Praworządność i fundamentalne wartości w porządku prawnym Unii Europejskiej.

Szczegółowy zakres przedmiotowy Konferencji koncentrował się wokół następujących paneli tematycznych :

– Praworządność jako zasada prawa Unii Europejskiej,

– Prawo i Unia Europejska – perspektywy na przyszłość,

– Dialog Sądowy i aktywność podmiotów prywatnych wobec Trybunału Sprawiedliwości UE i Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu z perspektywy praktyki.

Tematyka konferencji i dyskusji obejmowała analizę stanu praworządności w Unii Europejskiej, zwłaszcza w Polsce, jak też przestrzegania praw podstawowych w rozumieniu Karty Praw Podstawowych Unii Europejskiej i praw człowieka zawartych w Europejskiej konwencji praw człowieka.

Swoje wystąpienia zaprezentowali m.in. :

– dr Maciej Taborowski Zastępca Rzecznika Praw Obywatelskich; Uniwersytet Warszawski – „Praworządność z art. 2 TUE jako wartość podlegająca ochronie w relacji z państwem członkowskim UE”,

– Rafał Szyndlauer, Komisja Europejska – „Działania Komisji Europejskiej zmierzające do ochrony praworządności w Polsce”,

– prof. dr hab. Stanisław Biernat, Uniwersytet Jagielloński – „Procedura pytań i orzeczeń prejudycjalnych jako środek ochrony praworządności”,

– prof. dr hab. Maciej Perkowski, prodziekan Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku – „[Nie-] przewidywalna Unia Europejska ? Ewolucja i perspektywy”.

W Konferencji uczestniczyli tak teoretycy prawa, jak i praktycy (sędziowie, prokuratorzy, adwokaci i radcy prawni). Swoją reprezentację miało też Stowarzyszenie Prokuratorów Lex Super Omnia.

Relację z konferencji zamieściła na swoim portalu Gazeta Wyborcza.

Lex Super Omnia
Stowarzyszenie Prokuratorów "Lex Super Omnia" to polska organizacja, skupiająca niezależnych prokuratorów. Jej celem jest promowanie wartości niezależności prokuratury oraz utrzymanie standardów etycznych w służbie sprawiedliwości. W ostatnich latach stowarzyszenie aktywnie uczestniczyło w działaniach na rzecz niezależności prokuratury w Polsce, angażując się m.in. w inicjatywy wspierające akcję pomocy sędziom.