Lex Super Omnia na II Kongresie Prawników Polskich w Poznaniu

W II Kongresie Prawników Polskich w Poznaniu 1 czerwca 2019 r. co prawda wzięło udział tylko 25 prokuratorów, w zdecydowanej większości członków Stowarzyszenia Lex Super Omnia, jednak nasza obecność została zauważona dzięki udziałowi prok. Jarosława Onyszczuka w dyskusji podczas I panelu „Nie ma wolności bez niezależności” i dzięki temu, że głoszone przez nas konsekwentnie od trzech lat postulaty weszły do „głównego nurtu” i są już postulatami całego środowiska prawników żądających przestrzegania Konstytucji i trójpodziału władzy.

Słowa uznania dla niezależnych prokuratorów wyrażone w przemówieniach gospodarzy otwierających Kongres zostały przyjęte oklaskami przez zgromadzonych uczestników, wśród których byli najwybitniejsi przedstawiciele świata prawniczego w Polsce.

Szczególne słowa uznania skierowali wobec prokuratorów zrzeszonych w Stowarzyszeniu Lex Super Omnia prof. Krystian Markiewicz, prezes Stowarzyszenia Sędziów Polskich Iustitia oraz dr Adam Bodnar, Rzecznik Praw Obywatelskich, którzy dziękowali nam za niezłomność i odwagę i podkreślali, że prokuratorzy są obecnie w szczególnie trudnej sytuacji. Dr Adam Bodnar wezwał przy tym do dyskusji na temat szybkości i racjonalności działania prokuratury.

Pierwszy panel dyskusyjny Kongresu pt. „Nie ma wolności bez niezależności” poprowadziła red. Ewa Ivanova. Udział w dyskusji wzięli sędzia Dorota Zabudowska, sędzia Igor Tuleya, sędzia adw. Sylwia Gregorczyk-Abram, adw. Maciej Gutowski, aktywista miejski i inicjator „łańcuchów światła” pod sądami Franciszek Sterczewski, sędzia Krystian Markiewicz i prok. Jarosław Onyszczuk.

Odnosząc się do głównego tematu dyskusji, czyli licznych postępowań dyscyplinarnych wobec sędziów w związku z ich działalnością orzeczniczą prok. Jarosław Onyszczuk stwierdził, że obecnie ktoś uznał, że ma interes polityczny w ściganiu sędziów. Antidotum na to, co dzieje się w prokuraturze jest jedno – należy rozdzielić funkcje ministra sprawiedliwości i prokuratora generalnego.

Prok. Jarosław Onyszczuk zabiera głos w dyskusji podczas panelu „Nie ma wolności bez niezależności”.

II Kongres Prawników Polskich w Poznaniu zakończył się podjęciem uchwały, której treść zamieszczamy tutaj.

Relacje z Kongresu znalazły się w różnych mediach: Polityka, Rzeczpospolita, OKO.press, Gazeta Wyborcza.

Lex Super Omnia
Stowarzyszenie Prokuratorów "Lex Super Omnia" to polska organizacja, skupiająca niezależnych prokuratorów. Jej celem jest promowanie wartości niezależności prokuratury oraz utrzymanie standardów etycznych w służbie sprawiedliwości. W ostatnich latach stowarzyszenie aktywnie uczestniczyło w działaniach na rzecz niezależności prokuratury w Polsce, angażując się m.in. w inicjatywy wspierające akcję pomocy sędziom.