Stanowisko MEDEL w sprawie naruszania niezawisłości włoskich sędziów przez ministra spraw wewnętrznych

PIĘTNOWANIE SĘDZIÓW JEST NARUSZENIEM PRAWA

Dzień 23 maja został ogłoszony przez MEDEL jako dzień troski o niezawisłość wymiaru sprawiedliwości w Europie. MEDEL zaprosił do refleksji nad potrzebą niezawisłego i skutecznego wymiaru sprawiedliwości w całej Europie oraz jego znaczenia dla ochrony podstawowych praw europejskich obywateli i wolności, ponieważ w ostatnich latach w całej Europie i poza nią pojawiły się bardzo niepokojące znaki.

Niestety minęło kilka dni i ujawnił się kolejny szokujący i niepokojący przykład zagrożeń, o których mówi MEDEL – atak włoskiego ministra spraw wewnętrznych na sędziów, którzy wydali decyzje w sprawie międzynarodowej ochrony osób ubiegających się o azyl i migrantów.

Włoski Minister Spraw Wewnętrznych stwierdził, że sędziowie, którzy uchylili decyzje MSW, powinni zrezygnować ze swoich stanowisk i kandydować w wyborach politycznych, a sędziowie, którzy uczestniczą w debatach lub seminariach lub piszą artykuły lub współpracują z czasopismami zajmującymi się prawem i imigracją, powinni powstrzymać się lub zostać wyłączeni z wydawania wyroków w sprawach dotyczących imigrantów, ponieważ ich opinie są sprzeczne z polityką rządu w zakresie bezpieczeństwa i migracji.

Link do stanowiska MEDEL

Lex Super Omnia
Stowarzyszenie Prokuratorów "Lex Super Omnia" to polska organizacja, skupiająca niezależnych prokuratorów. Jej celem jest promowanie wartości niezależności prokuratury oraz utrzymanie standardów etycznych w służbie sprawiedliwości. W ostatnich latach stowarzyszenie aktywnie uczestniczyło w działaniach na rzecz niezależności prokuratury w Polsce, angażując się m.in. w inicjatywy wspierające akcję pomocy sędziom.