Spotkanie z Bobem Carlsonem, prezydentem American Bar Association

8 lipca 2019 r. w siedzibie Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie odbyło się spotkanie z Bobem Carlsonem,  prezydentem American Bar Association – największej na świecie organizacji prawników zrzeszającej  ponad 400 000 członków, nie tylko w w Stanach Zjednoczonych.

American Bar Association  na całym świecie  angażuje się w działalność  mającą na celu zapewnienie niezależności zawodów prawniczych i sądownictwa, dostępu  do uczciwego wymiaru sprawiedliwości  oraz poszanowania praworządności.
Bob Carlson związany jest również z Międzynarodowym Stowarzyszeniem Obrońców Karnych NACDL. 

Podczas spotkania, w którym brali udział przedstawiciele Lex Super Omnia, prokuratorzy Ewa Wrzosek i Krzysztof Parchimowicz, Bob Carlson zadeklarował wsparcie dla polskich prawników w ich działaniach przeciwstawiających się upolitycznianiu sądów. W związku z utrzymującymi się zagrożeniami dla niezależności wymiaru sprawiedliwości i rządów prawa w Polsce – American Bar Association zamierza prowadzić monitoring spraw dyscyplinarnych  prowadzonych wobec prawników.  Podkreślił, że w tym zakresie polscy prawnicy mogą liczyć także na wsparcie Ambasady Stanów Zjednoczonych i Kongresu USA.

Obecny na sali profesor Mirosław Wyrzykowski, sędzia Trybunału Konstytucyjnego w stanie spoczynku zaproponował  konkretne działania, tj. aby  w procesach dyscyplinarnych przeciwko prawnikom uczestniczyli w charakterze obserwatorów  przedstawiciele American Bar Association. Ich obecność  w sposób oczywisty oddziaływałaby dyscyplinująco na osoby prowadzące takie postępowania, a o swoich spostrzeżeniach i wnioskach mogliby na bieżąco  informować prezydenta ABA.

Prof Mirosław Wyrzykowski zwrócił również uwagę na fakt,  że utworzenie w Sądzie Najwyższym samodzielnej Izby Dyscyplinarnej i prowadzone przez nią postępowania dyscyplinarne wobec sędziów ewidentnie godzą w  niezależność sądownictwa. Trafnym podsumowaniem tej sytuacji była parafraza cytatu z  Antoniego Czechowa: „Jeżeli w pierwszym akcie dramatu na ścianie wisi strzelba, to ona w ostatnim akcie wypali. W tym przypadku już strzela.” powiedział prof. Mirosław Wyrzykowski.

Kończąc spotkanie adw. Mikołaj Pietrzak, Dziekan  Okręgowej Izby Adwokackiej w Warszawie wyraził uznanie dla  postaw tych sędziów, prokuratorów, adwokatów i radców prawnych, którzy ponosząc osobiste konsekwencje, nie w imię partykularnych interesów ale w interesie społeczeństwa i praworządności  domagają się odpolitycznienia wymiaru sprawiedliwości.

Pamiętajmy, że niezależność prokuratury i sądów to gwarancja praworządności a wymiar sprawiedliwości powinien być chroniony przed naciskami  politycznymi.