Spotkanie z Bobem Carlsonem, prezydentem American Bar Association

8 lipca 2019 r. w siedzibie Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie odbyło się spotkanie z Bobem Carlsonem,  prezydentem American Bar Association – największej na świecie organizacji prawników zrzeszającej  ponad 400 000 członków, nie tylko w w Stanach Zjednoczonych.

American Bar Association  na całym świecie  angażuje się w działalność  mającą na celu zapewnienie niezależności zawodów prawniczych i sądownictwa, dostępu  do uczciwego wymiaru sprawiedliwości  oraz poszanowania praworządności.
Bob Carlson związany jest również z Międzynarodowym Stowarzyszeniem Obrońców Karnych NACDL. 

Podczas spotkania, w którym brali udział przedstawiciele Lex Super Omnia, prokuratorzy Ewa Wrzosek i Krzysztof Parchimowicz, Bob Carlson zadeklarował wsparcie dla polskich prawników w ich działaniach przeciwstawiających się upolitycznianiu sądów. W związku z utrzymującymi się zagrożeniami dla niezależności wymiaru sprawiedliwości i rządów prawa w Polsce – American Bar Association zamierza prowadzić monitoring spraw dyscyplinarnych  prowadzonych wobec prawników.  Podkreślił, że w tym zakresie polscy prawnicy mogą liczyć także na wsparcie Ambasady Stanów Zjednoczonych i Kongresu USA.

Obecny na sali profesor Mirosław Wyrzykowski, sędzia Trybunału Konstytucyjnego w stanie spoczynku zaproponował  konkretne działania, tj. aby  w procesach dyscyplinarnych przeciwko prawnikom uczestniczyli w charakterze obserwatorów  przedstawiciele American Bar Association. Ich obecność  w sposób oczywisty oddziaływałaby dyscyplinująco na osoby prowadzące takie postępowania, a o swoich spostrzeżeniach i wnioskach mogliby na bieżąco  informować prezydenta ABA.

Prof Mirosław Wyrzykowski zwrócił również uwagę na fakt,  że utworzenie w Sądzie Najwyższym samodzielnej Izby Dyscyplinarnej i prowadzone przez nią postępowania dyscyplinarne wobec sędziów ewidentnie godzą w  niezależność sądownictwa. Trafnym podsumowaniem tej sytuacji była parafraza cytatu z  Antoniego Czechowa: „Jeżeli w pierwszym akcie dramatu na ścianie wisi strzelba, to ona w ostatnim akcie wypali. W tym przypadku już strzela.” powiedział prof. Mirosław Wyrzykowski.

Kończąc spotkanie adw. Mikołaj Pietrzak, Dziekan  Okręgowej Izby Adwokackiej w Warszawie wyraził uznanie dla  postaw tych sędziów, prokuratorów, adwokatów i radców prawnych, którzy ponosząc osobiste konsekwencje, nie w imię partykularnych interesów ale w interesie społeczeństwa i praworządności  domagają się odpolitycznienia wymiaru sprawiedliwości.

Pamiętajmy, że niezależność prokuratury i sądów to gwarancja praworządności a wymiar sprawiedliwości powinien być chroniony przed naciskami  politycznymi. 

Lex Super Omnia
Stowarzyszenie Prokuratorów "Lex Super Omnia" to polska organizacja, skupiająca niezależnych prokuratorów. Jej celem jest promowanie wartości niezależności prokuratury oraz utrzymanie standardów etycznych w służbie sprawiedliwości. W ostatnich latach stowarzyszenie aktywnie uczestniczyło w działaniach na rzecz niezależności prokuratury w Polsce, angażując się m.in. w inicjatywy wspierające akcję pomocy sędziom.