Pismo do Prezesa Rady Ministrów w związku ze złożeniem zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez Prokuratora Generalnego

Warszawa, dnia 12 września 2019 r.

                                                                  Pan Mateusz Morawiecki

                                                                  Prezes Rady Ministrów

Szanowny Panie Premierze,

Piszemy te słowa z nadzieją, że urzędnicy Kancelarii docenią wagę załączonego zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa, które dotyczy Pana Zbigniewa Ziobro – konstytucyjnego członka Rządu, Ministra Sprawiedliwości i jednocześnie Prokuratora Generalnego.

Zawiadomienie jest konsekwencją uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Stowarzyszenia Prokuratorów Lex Super Omnia z dnia 26 stycznia 2019 roku, która zobligowała zarząd Stowarzyszenia do tego rodzaju, koniecznej inicjatywy.

Zawiadomienie nie wskazuje adresata, gdyż członkowie zarządu Stowarzyszenia nie potrafili określić jednostki prokuratury niezależnej od Ministra Sprawiedliwości Prokuratora Generalnego.

Pan Zbigniew Ziobro jest przełożonym wszystkich prokuratorów. Z Prokuratorem Krajowym Bogdanem Święczkowskim łączą go więzy koleżeńskie, zapoczątkowane  w okresie studiów i aplikacji prokuratorskiej. Kariera prokuratora Bogdana Święczkowskiego przyśpieszała tylko w czasie, gdy Zbigniew Ziobro pełnił ważne funkcje w Ministerstwie Sprawiedliwości. Na stanowiska kierownicze w Prokuraturze Krajowej w większości zostały powołane osoby powiązane środowiskowymi węzłami koleżeństwa z Bogdanem Święczkowskim. Znakomita część tych osób, jak też znaczna ilość prokuratorów Prokuratury Krajowej stała się beneficjentami wcześniejszych bezpodstawnych  decyzji, a następnie wadliwego rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 6 grudnia 2016 r. w sprawie delegowania prokuratorów do Prokuratury Krajowej lub Ministerstwa Sprawiedliwości oraz Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury, a także świadczeń przysługujących prokuratorom delegowanym poza stałe miejsce pełnienia służby.

W tej sytuacji i podległości prokuratury władzy wykonawczej, Zarząd Stowarzyszenia Prokuratorów Lex Super Omnia, zwraca się do Pana Premiera o zapewnienie warunków do przeprowadzenia obiektywnego i sprawnego  śledztwa, które wyjaśni kwestię odpowiedzialności karnej naszego najwyższego przełożonego. Uważamy, że śledztwo powinno być prowadzone przez  doświadczonych prokuratorów, o niekwestionowanym autorytecie, odpornych zarówno na ewentualne szykany, jak też obietnice awansów. Pokrzywdzoną instytucją w tej sprawie jest Prokuratura Krajowa. Żaden  z prokuratorów, który pobierał nienależne świadczenie, ani ich współpracownicy  nie mogą mieć nawet pośredniego wpływu na tok tego śledztwa.

Oceniamy, że istotne decyzje procesowe w tej sprawie mogą być podjęte w terminie miesiąca od daty przekazania sprawy niezależnym prokuratorom. Przepisy procedury karnej (art. 17 § 2 k.p.k. ) nakazują bowiem zabezpieczenie i przeprowadzenie jedynie podstawowych dowodów, które decydują o wystąpieniu o uchylenie immunitetu. Regulacja ta ma na celu zapewnienie realnego prawa do obrony, już na etapie śledztwa, funkcjonariuszowi chronionemu immunitetem formalnym.

Prosimy też Pana Premiera o uczulenie służb prasowych Rządu i Ministerstwa Sprawiedliwości, by skupiły się na wyjaśnianiu merytorycznej treści zawiadomienia. Deklarujemy gotowość do merytorycznej, publicznej dyskusji w tym zakresie. Nasze Stowarzyszenie i jego członkowie poddawani są nieustannym szykanom. Nie chcielibyśmy, by te ważne, ale poboczne kwestie stanowiły pretekst do wstrzymania koniecznych czynności dowodowych w tej bulwersującej sprawie.

Z wyrazami należnego szacunku

 Katarzyna Kwiatkowska, wiceprezes zarządu                   

Krzysztof Parchimowicz, prezes zarządu

                                                                         

Lex Super Omnia
Stowarzyszenie Prokuratorów "Lex Super Omnia" to polska organizacja, skupiająca niezależnych prokuratorów. Jej celem jest promowanie wartości niezależności prokuratury oraz utrzymanie standardów etycznych w służbie sprawiedliwości. W ostatnich latach stowarzyszenie aktywnie uczestniczyło w działaniach na rzecz niezależności prokuratury w Polsce, angażując się m.in. w inicjatywy wspierające akcję pomocy sędziom.