Zaproszenie na Marsz Tysiąca Tóg w dniu 11 stycznia 2020 r. w Warszawie

Szanowni Przedstawiciele wszystkich zawodów prawniczych!

Zapraszamy na Marsz 1000 tóg pod hasem “PRAWO DO NIEZAWISŁOŚCI. PRAWO DO EUROPY”  

Spotkajmy się wszyscy ubrani w togi z symbolicznie zaklejonymi ustami 11 stycznia 2020 roku o godz. 15.00 w Warszawie, aby wyrazić sprzeciw wobec zamykania prawnikom ust, a także aby wyrazić nasz szacunek dla prawa krajowego i europejskiego!  

Tym razem nie planujemy przemówień, ani wznoszenia żadnych haseł. Wyraźmy w ten milczący symboliczny sposób to co zapowiada tzw. ustawa kagańcowa z 20 grudnia. Swoją obecnością pokażmy, że wartości i zasady państwa prawnego to fundamenty profesji każdego prawnika. 

Jak dotąd dzięki naszemu wspólnemu wysiłkowi – sędziów, adwokatów, radców prawnych, niezależnych prokuratorów, notariuszy, nie dopuściliśmy do tego aby w Polsce zapanowało bezprawie. Jednakże grudzień 2019 roku postawił przed nami nowe wyzwania, najcięższe w całej dotychczasowej historii sądownictwa po 1989 roku. Nastąpiło natężenie działań rzeczników dyscyplinarnych, nasilała się kampania oszczerstw wobec sędziów, pojawiły się bezprecedensowe ataki ze strony reprezentantów władzy wykonawczej na Pierwszą Prezes Sądu Najwyższego i Sędziów Sądu Najwyższego, a wreszcie – przyjęcie przez Sejm w dniu 20 grudnia ustawy, które ma ograniczać swobodę wypowiedzi sędziów i karać ich surowo w sposób bardzo uznaniowy. 

Wszystko to składa się na mechanizm nacisków na sądownictwo niespotykany i niewyobrażalny w kręgu państw cywilizowanych, a odsuwający nas bezwzględnie od rodziny cywilizacji zachodnioeuropejskiej. Prawnicy Polscy powinni zatem pokazać swój sprzeciw wobec opisanych działań, albowiem jest to również uderzenie w cały system prawny w Polsce. Spadek zaufania do niego zagraża wizerunkową degradacją do poziomu postrzegania  systemów prawnych Turcji, Rosji, czy Białorusi. Nie łudźmy się, to nie skończy się na sędziach i prokuratorach. Kolejne ograniczenia mogą niebawem dotknąć adwokatów, radców prawnych czy notariuszy. 

Dlatego bądźmy razem: pokażmy światu, że Polscy Prawnicy są zjednoczeni, odpowiedzialni, odważni i dobrze wyedukowani – potrafią zauważyć, które ustawy są sprzeczne z konstytucją i prawem europejskim, chcą również respektowania wyroków TSUE.  

Zróbmy wszystko, by nie był to ostatni moment, w którym sędziowie będą mogli bez obawy o konsekwencje wyrazić publicznie swój protest w obronie wartości, którym służą całym swoim życiem zawodowym. Pokażmy także całemu społeczeństwu, które od kilku lat przychodzi na protesty, że jako prawnicy jesteśmy solidarni. Obywatele potrzebują wyraźnego sygnału, że mogą liczyć na etos, ducha i energię świata prawniczego. 

Mamy prawo do niezawisłości, niezależności od władzy politycznej, mamy też prawo do bycia częścią europejskiego systemy prawnego. Chcemy zatem przestrzegania prawa UE.      

Stańmy zatem wszyscy solidarnie w marszu w obronie praworządności w dniu 11 stycznia 2020 roku w Warszawie! Zaproście Waszych bliskich, znajomych i nieznajomych.

Trasa: Od Placu Krasińskich przy Sądzie Najwyższym do ul. Wiejskiej przy budynku Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej.

Data i godziny: 11.01.2020. 15:00-18:00

Lex Super Omnia
Stowarzyszenie Prokuratorów "Lex Super Omnia" to polska organizacja, skupiająca niezależnych prokuratorów. Jej celem jest promowanie wartości niezależności prokuratury oraz utrzymanie standardów etycznych w służbie sprawiedliwości. W ostatnich latach stowarzyszenie aktywnie uczestniczyło w działaniach na rzecz niezależności prokuratury w Polsce, angażując się m.in. w inicjatywy wspierające akcję pomocy sędziom.