Zalecenia dotyczące wykonywania sądowo-lekarskich sekcji zwłok w przypadkach potwierdzonej choroby COVID-19 i podejrzeń zakażenia SARS CoV-2

Wychodząc na przeciw oczekiwaniom prokuratorów pełniącym dyżury i zobowiązanym do wykonywania czynności procesowych w wypadku zdarzeń ze skutkiem śmiertelnym oraz braku w tym zakresie wytycznych ze strony Prokuratury Krajowej przedstawiamy zalecenia opracowane przez dr hab. Grzegorza Teresińskiego, konsultanta krajowego w dziedzinie medycyny sądowej i dr hab. Tomasza Jurka, prof. Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu – w imieniu Polskiego Towarzystwa Medycyny Sądowej i Kryminalistyki w celu ich wykorzystania przy podejmowanych działaniach prokuratorskich.

Link do opracowania w formie PDF

Lex Super Omnia
Stowarzyszenie Prokuratorów "Lex Super Omnia" to polska organizacja, skupiająca niezależnych prokuratorów. Jej celem jest promowanie wartości niezależności prokuratury oraz utrzymanie standardów etycznych w służbie sprawiedliwości. W ostatnich latach stowarzyszenie aktywnie uczestniczyło w działaniach na rzecz niezależności prokuratury w Polsce, angażując się m.in. w inicjatywy wspierające akcję pomocy sędziom.