Oświadczenie zarządu Stowarzyszenia Prokuratorów Lex Super Omnia z dnia 4 kwietnia 2020 r.

W związku z rezygnacją prokuratora Krzysztofa Parchimowicza z funkcji prezesa Stowarzyszenia Prokuratorów Lex Super Omnia zarząd informuje, iż zgodnie z obowiązującym § 27 ust 3 statutu jego obowiązki do czasu wyboru nowego prezesa przejmuje wiceprezes do spraw organizacyjnych prokurator Katarzyna Kwiatkowska.

Jednocześnie zarząd podejmie działania zmierzające do zwołania w możliwie najkrótszym terminie Walnego Zebrania Członków, podczas którego dokonany zostanie wybór nowego prezesa.

Stowarzyszenie Prokuratorów Lex Super Omnia zostało powołane w związku ze sprzeciwem części środowiska prokuratorskiego wobec upolitycznienia prokuratury i łamania niezależności prokuratorów. Powołując Stowarzyszenie uznaliśmy, że poprzez swoją działalność zachęci ono prokuratorów do zachowania niezależnej postawy, a przy tym ujawni i przedstawi opinii publicznej negatywne procesy zachodzące w prokuraturze.

Przez okres 3 lat kierowane przez charyzmatycznego prezesa Stowarzyszenie zrealizowało stawiane zadania, stając się jednocześnie ważną organizacją zabierającą głos nie tylko w kwestiach dotyczących prokuratury, ale także obrony praworządności i demokracji.

Decyzja prokuratora Krzysztofa Parchimowicza, aczkolwiek w pełni dla nas zrozumiała, stanowi bardzo ważny impuls do kontynuowania strategii wytyczonej przez dotychczasowego prezesa.

Z tego też względu zarząd będzie kontynuował wszystkie zaplanowane przedsięwzięcia merytoryczne, podejmował zdecydowane działania w obronie niezależności prokuratorskiej oraz będzie aktywnie uczestniczył w debacie dotyczącej kwestii związanych z funkcjonowaniem prokuratury, wymiaru sprawiedliwości oraz ochrony praworządności, mając nadzieję, iż w miarę możności będzie wspierany przez odchodzącego prezesa.