Oświadczenie zarządu Stowarzyszenia Prokuratorów Lex Super Omnia z dnia 4 kwietnia 2020 r.

W związku z rezygnacją prokuratora Krzysztofa Parchimowicza z funkcji prezesa Stowarzyszenia Prokuratorów Lex Super Omnia zarząd informuje, iż zgodnie z obowiązującym § 27 ust 3 statutu jego obowiązki do czasu wyboru nowego prezesa przejmuje wiceprezes do spraw organizacyjnych prokurator Katarzyna Kwiatkowska.

Jednocześnie zarząd podejmie działania zmierzające do zwołania w możliwie najkrótszym terminie Walnego Zebrania Członków, podczas którego dokonany zostanie wybór nowego prezesa.

Stowarzyszenie Prokuratorów Lex Super Omnia zostało powołane w związku ze sprzeciwem części środowiska prokuratorskiego wobec upolitycznienia prokuratury i łamania niezależności prokuratorów. Powołując Stowarzyszenie uznaliśmy, że poprzez swoją działalność zachęci ono prokuratorów do zachowania niezależnej postawy, a przy tym ujawni i przedstawi opinii publicznej negatywne procesy zachodzące w prokuraturze.

Przez okres 3 lat kierowane przez charyzmatycznego prezesa Stowarzyszenie zrealizowało stawiane zadania, stając się jednocześnie ważną organizacją zabierającą głos nie tylko w kwestiach dotyczących prokuratury, ale także obrony praworządności i demokracji.

Decyzja prokuratora Krzysztofa Parchimowicza, aczkolwiek w pełni dla nas zrozumiała, stanowi bardzo ważny impuls do kontynuowania strategii wytyczonej przez dotychczasowego prezesa.

Z tego też względu zarząd będzie kontynuował wszystkie zaplanowane przedsięwzięcia merytoryczne, podejmował zdecydowane działania w obronie niezależności prokuratorskiej oraz będzie aktywnie uczestniczył w debacie dotyczącej kwestii związanych z funkcjonowaniem prokuratury, wymiaru sprawiedliwości oraz ochrony praworządności, mając nadzieję, iż w miarę możności będzie wspierany przez odchodzącego prezesa.

Lex Super Omnia
Stowarzyszenie Prokuratorów "Lex Super Omnia" to polska organizacja, skupiająca niezależnych prokuratorów. Jej celem jest promowanie wartości niezależności prokuratury oraz utrzymanie standardów etycznych w służbie sprawiedliwości. W ostatnich latach stowarzyszenie aktywnie uczestniczyło w działaniach na rzecz niezależności prokuratury w Polsce, angażując się m.in. w inicjatywy wspierające akcję pomocy sędziom.