Uchwała Zarządu Stowarzyszenia Prokuratorów „Lex Super Omnia” z dnia 26 kwietnia 2020 roku w sprawie obrony niezależności prokuratorskiej

Uwzględniając zaistniałe dnia 23 kwietnia 2020 roku bezprecedensowe umorzenie śledztwa bez wykonania jakichkolwiek czynności procesowych, po kilku godzinach od wszczęcia postępowania o sygn. PR 3 Ds. 589.2020 Prokuratury Rejonowej Warszawa-Mokotów w Warszawie w sprawie sprowadzenia niebezpieczeństwa zagrażającego życiu i zdrowiu wielu osób poprzez przedsięwzięcie działań mających na celu przeprowadzenie wyborów Prezydenta RP w 2020 roku w okresie ogłoszonego na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej stanu epidemii w związku z zakażeniem wirusem SARS-CoV-2, a także działania represyjne wobec prokurator Ewy Wrzosek z Prokuratury Rejonowej Warszawa-Mokotów w Warszawie, zlecone przez Prokuratora Krajowego Bogdana Święczkowskiego, polegające na poleceniu wszczęcia postępowania dyscyplinarnego w związku z rzekomym rażącym naruszeniem art. 303 kodeksu postępowania karnego oraz uchybieniem godności urzędu poprzez wypowiadanie się bez zgody przełożonych w mediach w sprawie wspomnianego śledztwa oraz w związku z niespotykaną nagonką medialną m.in. poprzez wypowiedzi wiceministrów sprawiedliwości, a także dezawuujące materiały prasowe i telewizyjne, Zarząd Stowarzyszenia Prokuratorów „Lex Super Omnia” wspierając prokurator Ewę Wrzosek oraz wszystkich niezależnych prokuratorów w walce o możliwość rzetelnego i zgodnego z rotą ślubowania realizowania swoich obowiązków służbowych wzywa:

  1. panią Edytę Dudzińską pełniącą funkcję zastępcy Prokuratora Rejonowego Warszawa-Mokotów w Warszawie do publicznego przedstawienia okoliczności oraz uzasadnienia podjętej decyzji merytorycznej o umorzeniu śledztwa o sygn. PR 3 Ds. 589.2020, jak również honorowego złożenia urzędu,
  2. Prokuratora Rejonowego Warszawa-Mokotów w Warszawie do upublicznienia w trybie art 12. § 2 ustawy z dnia 28 stycznia 2016 roku Prawo o prokuraturze treści wydanej w dniu 23 kwietnia 2020 roku decyzji o umorzeniu śledztwa w sprawie PR 3 Ds. 589.2020,
  3. wszystkich prokuratorów sprawujących funkcje kierownicze, szczególnie zaś tych z prokuratur najniższego szczebla organizacyjnego do rezygnacji z piastowanych funkcji w celu zamanifestowana swojego sprzeciwu wobec upolitycznienia prokuratury oraz instrumentalnego traktowania prokuratorów przez kierownictwo prokuratury,
  4. prokuratorów powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury, a także sędziów, adwokatów, radców prawnych oraz przedstawicieli innych zawodów prawniczych do wyrażanie wsparcia dla prokurator Prokuratury Rejonowej Warszawa-Mokotów w Warszawie Ewy Wrzosek i publiczne zamanifestowanie swojej solidarności poprzez wykonanie i rozpowszechnianie w przestrzeni publicznej fotografii z hasłami „#MuremZaEwąWrzosek” oraz „#NiezależnaProkuratura”,
  5. prokuratorów, którzy czują w sobie siłę niezależności oraz szacunek dla praworządności i wartości demokratycznego państwa prawnego do ponownego złożenia roty ślubowania poprzez podpisanie jej treści i przekazanie za pośrednictwem Stowarzyszenia Prokuratorów Lex Super Omnia Prokuratorowi Generalnemu Zbigniewowi Ziobro.

Ponowne złożenie roty ślubowania pozwoli przypomnieć naszym przełożonym, jak i nam samym, iż prokurator winien działać w imieniu społeczeństwa i interesie publicznym, w celu poszanowania i ochrony praw i wolności człowieka, a nie w interesie partii rządzącej.

Jednocześnie Zarząd Stowarzyszenia Prokuratorów Lex Super Omnia wspiera wszystkie te akcje, które są i będą podejmowane w imię obrony naszej koleżanki oraz wartości stojących u podstaw powołania naszego Stowarzyszenia.

Zarząd LSO