Uchwała Zarządu Stowarzyszenia Prokuratorów „Lex Super Omnia” z dnia 26 kwietnia 2020 roku w sprawie obrony niezależności prokuratorskiej

Uwzględniając zaistniałe dnia 23 kwietnia 2020 roku bezprecedensowe umorzenie śledztwa bez wykonania jakichkolwiek czynności procesowych, po kilku godzinach od wszczęcia postępowania o sygn. PR 3 Ds. 589.2020 Prokuratury Rejonowej Warszawa-Mokotów w Warszawie w sprawie sprowadzenia niebezpieczeństwa zagrażającego życiu i zdrowiu wielu osób poprzez przedsięwzięcie działań mających na celu przeprowadzenie wyborów Prezydenta RP w 2020 roku w okresie ogłoszonego na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej stanu epidemii w związku z zakażeniem wirusem SARS-CoV-2, a także działania represyjne wobec prokurator Ewy Wrzosek z Prokuratury Rejonowej Warszawa-Mokotów w Warszawie, zlecone przez Prokuratora Krajowego Bogdana Święczkowskiego, polegające na poleceniu wszczęcia postępowania dyscyplinarnego w związku z rzekomym rażącym naruszeniem art. 303 kodeksu postępowania karnego oraz uchybieniem godności urzędu poprzez wypowiadanie się bez zgody przełożonych w mediach w sprawie wspomnianego śledztwa oraz w związku z niespotykaną nagonką medialną m.in. poprzez wypowiedzi wiceministrów sprawiedliwości, a także dezawuujące materiały prasowe i telewizyjne, Zarząd Stowarzyszenia Prokuratorów „Lex Super Omnia” wspierając prokurator Ewę Wrzosek oraz wszystkich niezależnych prokuratorów w walce o możliwość rzetelnego i zgodnego z rotą ślubowania realizowania swoich obowiązków służbowych wzywa:

  1. panią Edytę Dudzińską pełniącą funkcję zastępcy Prokuratora Rejonowego Warszawa-Mokotów w Warszawie do publicznego przedstawienia okoliczności oraz uzasadnienia podjętej decyzji merytorycznej o umorzeniu śledztwa o sygn. PR 3 Ds. 589.2020, jak również honorowego złożenia urzędu,
  2. Prokuratora Rejonowego Warszawa-Mokotów w Warszawie do upublicznienia w trybie art 12. § 2 ustawy z dnia 28 stycznia 2016 roku Prawo o prokuraturze treści wydanej w dniu 23 kwietnia 2020 roku decyzji o umorzeniu śledztwa w sprawie PR 3 Ds. 589.2020,
  3. wszystkich prokuratorów sprawujących funkcje kierownicze, szczególnie zaś tych z prokuratur najniższego szczebla organizacyjnego do rezygnacji z piastowanych funkcji w celu zamanifestowana swojego sprzeciwu wobec upolitycznienia prokuratury oraz instrumentalnego traktowania prokuratorów przez kierownictwo prokuratury,
  4. prokuratorów powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury, a także sędziów, adwokatów, radców prawnych oraz przedstawicieli innych zawodów prawniczych do wyrażanie wsparcia dla prokurator Prokuratury Rejonowej Warszawa-Mokotów w Warszawie Ewy Wrzosek i publiczne zamanifestowanie swojej solidarności poprzez wykonanie i rozpowszechnianie w przestrzeni publicznej fotografii z hasłami „#MuremZaEwąWrzosek” oraz „#NiezależnaProkuratura”,
  5. prokuratorów, którzy czują w sobie siłę niezależności oraz szacunek dla praworządności i wartości demokratycznego państwa prawnego do ponownego złożenia roty ślubowania poprzez podpisanie jej treści i przekazanie za pośrednictwem Stowarzyszenia Prokuratorów Lex Super Omnia Prokuratorowi Generalnemu Zbigniewowi Ziobro.

Ponowne złożenie roty ślubowania pozwoli przypomnieć naszym przełożonym, jak i nam samym, iż prokurator winien działać w imieniu społeczeństwa i interesie publicznym, w celu poszanowania i ochrony praw i wolności człowieka, a nie w interesie partii rządzącej.

Jednocześnie Zarząd Stowarzyszenia Prokuratorów Lex Super Omnia wspiera wszystkie te akcje, które są i będą podejmowane w imię obrony naszej koleżanki oraz wartości stojących u podstaw powołania naszego Stowarzyszenia.

Zarząd LSO

Lex Super Omnia
Stowarzyszenie Prokuratorów "Lex Super Omnia" to polska organizacja, skupiająca niezależnych prokuratorów. Jej celem jest promowanie wartości niezależności prokuratury oraz utrzymanie standardów etycznych w służbie sprawiedliwości. W ostatnich latach stowarzyszenie aktywnie uczestniczyło w działaniach na rzecz niezależności prokuratury w Polsce, angażując się m.in. w inicjatywy wspierające akcję pomocy sędziom.