Dokumenty opracowane przez Radę Europy oraz Światową Organizację Zdrowia, dotyczące sposobu postępowania z osobami pozbawionymi wolności w zakładach karnych i aresztach śledczych w związku z pandemią COVID-19

Na prośbę Rzecznika Praw Obywatelskich, wykonującego funkcję Krajowego Mechanizmu Prewencji Tortur przedstawiamy dokumenty opracowane przez Radę Europy oraz Światową Organizację Zdrowia, dotyczące sposobu postępowania z osobami pozbawionymi wolności w zakładach karnych i aresztach śledczych w związku z pandemią choroby koronawirusowej (COVID-19):

„ Zbiór zasad Europejskiego Komitetu do Spraw Zapobiegania Torturom oraz Nieludzkiemu lub Poniżającemu Traktowaniu albo Karaniu (CPT) dotyczących postępowania z osobami pozbawionymi wolności w kontekście pandemii choroby koronawirusowej (COVID-19)

oraz „ Przygotowanie, zapobieganie i kontrola C0VID-19 w zakładach karnych i innych miejscach pozbawienia wolności. Tymczasowe wytyczne Światowej Organizacji Zdrowia (WHO)”

Lex Super Omnia
Stowarzyszenie Prokuratorów "Lex Super Omnia" to polska organizacja, skupiająca niezależnych prokuratorów. Jej celem jest promowanie wartości niezależności prokuratury oraz utrzymanie standardów etycznych w służbie sprawiedliwości. W ostatnich latach stowarzyszenie aktywnie uczestniczyło w działaniach na rzecz niezależności prokuratury w Polsce, angażując się m.in. w inicjatywy wspierające akcję pomocy sędziom.