Podziękowania dla Pani Profesor Małgorzaty Gersdorf, Pierwszej Prezes Sądu Najwyższego

Pani
Profesor Małgorzacie Gersdorf
Pierwszej Prezes Sądu Najwyższego

za wierność przyrzeczeniu sędziowskiemu, stanie na straży Konstytucji oraz autorytetu Sądu Najwyższego, służbę dla dobra wspólnego i pomyślność Wszystkich Obywateli, lata służby prawu, praworządności, za godność i szacunek, wiarę w to, że prawo i przyzwoitość są zasadami, dla których warto dbać o poziom debaty publicznej, jakości i umiejętność stosowania prawa w praktyce,
za piastowanie funkcji Pierwszej Prezes Sądu Najwyższego

Zarząd i Członkowie
Stowarzyszenia Prokuratorów „Lex Super Omnia”
dziękują.

Lex Super Omnia
Stowarzyszenie Prokuratorów "Lex Super Omnia" to polska organizacja, skupiająca niezależnych prokuratorów. Jej celem jest promowanie wartości niezależności prokuratury oraz utrzymanie standardów etycznych w służbie sprawiedliwości. W ostatnich latach stowarzyszenie aktywnie uczestniczyło w działaniach na rzecz niezależności prokuratury w Polsce, angażując się m.in. w inicjatywy wspierające akcję pomocy sędziom.