Stanowisko Komitetu Obrony Sprawiedliwości KOS w sprawie uchylenia immunitetu prokuratorowi Józefowi Gackowi

Warszawa, 24 lipca 2020 r.

Komitet Obrony Sprawiedliwości KOS zdecydowanie potępia działania podejmowane wobec prokuratora Józefa Gacka, pełniącego obowiązki służbowe w Prokuraturze Okręgowej Warszawa-Praga w Warszawie, w stosunku do którego Izba Dyscyplinarna Sądu Najwyższego podjęła uchwałę w przedmiocie wyrażenia zgody na pociągnięcie go do odpowiedzialności karnej za przestępstwo niedopełnienia obowiązków, określone w art. 231 § 1 kk.

Prokurator Józef Gacek zajmował się cywilnym wątkiem związanym z organizacją lotu do Smoleńska na uroczystości w Katyniu w 2010 roku. Z postępowania tego wyłączono materiały dotyczące działań podejmowanych przez Biuro Ochrony Rządu w zakresie ochrony prezydenta i premiera oraz sprawdzeń, pod kątem bezpieczeństwa miejsc na terenie Federacji Rosyjskiej, w których mieli oni przebywać. W wątku tym prokurator Józef Gacek postawił zarzuty byłemu Wiceszefowi BOR, doprowadzając do jego prawomocnego skazania. Zgromadzony materiał dowodowy, w ocenie prokuratora, nie pozwalał jednakże na przypisanie odpowiedzialności za przygotowanie wizyty w Smoleńsku i Katyniu Szefowi wskazanej Służby, tj. gen. Marianowi Janickiemu.

Tym samym zgoda na uchylenie immunitetu prokuratorowi Józefowi Gackowi ma odnosić się do przedstawienia mu zarzutu, w związku z rzekomymi nieprawidłowościami przy prowadzeniu postępowania w wyłączonym zakresie.

Wszczęcie i kontynuowanie postępowania karnego, wobec domniemanych uchybień przy realizacji przez zainteresowanego czynności procesowych w ramach śledztwa w wyodrębnionej części jest nieuzasadnioną szykaną, która jako przestroga ma oddziaływać także na innych oskarżycieli publicznych.

Tego rodzaju praktyki zmierzają do ubezwłasnowolnienia prokuratorów, którzy z założenia stać się mają bezrefleksyjnym narzędziem w rękach ich przełożonych oraz stojącego na czele prokuratury polityka, realizującego własne partyjne cele. Inicjowanie postępowań karnych wobec prokuratorów podejmujących decyzje procesowe w ramach swobodnej oceny dowodów stanowią represję nieznaną w systemach demokratycznych oraz państwach praworządnych.

Działania podejmowane wobec prokuratora Józefa Gacka Komitet Obrony Sprawiedliwości uznaje za niedopuszczalną formę wywierania nacisku na prokuratorów i ograniczania ich profesjonalnej niezależności, stanowczo sprzeciwiając się praktykom tego rodzaju.

Partnerzy KOS:

 • Stowarzyszenie im. Prof. Zbigniewa Hołdy
 • Stowarzyszenie Sędziów Polskich „Iustitia”
 • Stowarzyszenie Sędziów „THEMIS”
 • Stowarzyszenie Prokuratorów „Lex Super Omnia”
 • Inicjatywa Obywatelska „Wolne Sądy”
 • Helsińska Fundacja Praw Człowieka
 • Instytut Prawa i Społeczeństwa INPRIS
 • Archiwum Osiatyńskiego
 • Stowarzyszenie Amnesty International
 • Forum Obywatelskiego Rozwoju FOR
 • Ogólnopolskie Stowarzyszenie Sędziów Sądów Administracyjnych
 • Forum Współpracy Sędziów
Lex Super Omnia
Stowarzyszenie Prokuratorów "Lex Super Omnia" to polska organizacja, skupiająca niezależnych prokuratorów. Jej celem jest promowanie wartości niezależności prokuratury oraz utrzymanie standardów etycznych w służbie sprawiedliwości. W ostatnich latach stowarzyszenie aktywnie uczestniczyło w działaniach na rzecz niezależności prokuratury w Polsce, angażując się m.in. w inicjatywy wspierające akcję pomocy sędziom.