Stanowisko Zarządu Stowarzyszenia Prokuratorów „Lex Super Omnia” z dnia 22 lipca 2020 roku w sprawie uchylenia immunitetu prokuratora Józefa Gacka

Zarząd Stowarzyszenia Prokuratorów Lex Super Omnia z dezaprobatą przyjął kolejną uchwałę Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego w przedmiocie zezwolenia na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej Pana prokuratora Józefa Gacka za przestępstwo urzędnicze określone w art. 231 § 1 kk. W tym przypadku zarzut ma dotyczyć rzekomych nieprawidłowości związanych z prowadzeniem przez tego prokuratora cywilnego wątku śledztwa smoleńskiego, w toku którego oskarżył o niedopełnienie obowiązków byłego wiceszefa BOR i doprowadził do jego prawomocnego skazania.

Jest to w istocie jedyny przykład skutecznych działań prokuratury w tym zakresie, czego nie można powiedzieć o dobrozmianowej prokuraturze, prowadzącej od 4 lat, bez wyraźnych efektów, ale z ogromnym wsparciem finansowym, główny wątek odnoszący się do katastrofy smoleńskiej, która miała miejsce w dniu 10 kwietnia 2010 roku.

Po raz kolejny okazuje się, iż rzetelna i merytoryczna praca może postawić każdego prokuratora pod pręgierzem odpowiedzialności karnej, a decyzje w tym przedmiocie podejmowane są w ramach mozolnie budowanego systemu represji, w którym ostateczną decyzje podejmuje Izba Dyscyplinarna Sądu Najwyższego – organ, którego status od samego początku budzi poważne wątpliwości, zaś jego orzecznictwo stanowi jednoznaczne potwierdzenie pojawiającej się w przestrzeni publicznej tezy o jego intencjonalnym ukształtowaniu. 

 Zakres i charakter stawianych Panu prokuratorowi Józefowi Gackowi zarzutów stoi w sprzeczności  z dotychczasową praktyką orzeczniczą prokuratorów i bez wątpienia stanowi kolejny przykład naruszania niezależności i autonomii prokuratorskiej w zakresie podejmowania decyzji merytorycznych.

Dzisiejsza decyzja ma na celu wywołanie tzw. efektu mrożącego, którego adresatem są wszyscy prokuratorzy, a nadto może być postrzegana jako uzurpowanie sobie przez kierownictwo prokuratury prawa do ingerowania w podejmowane przez nich decyzje końcowe.

Zarząd Stowarzyszenia Prokuratorów Lex Super Omnia, wypowiadając się w imieniu wszystkich członków Stowarzyszenia, ale także wielu innych prokuratorów zagrożonych podobnymi działaniami władzy politycznej, stanowczo sprzeciwia się praktykom tego rodzaju.

 Uznajemy, że inicjowanie postępowań karnych przy wykorzystaniu przychylnych sobie organów, których sposób powołania i zakres kompetencji budzi poważne zastrzeżenia, jest nadużyciem, naruszającym standardy demokratycznego państwa prawnego.

Z tego też względu wyrażamy głębokie przekonanie, że po przywróceniu w Polsce zasad praworządności i właściwego działania organów państwa, wszelkie tego rodzaju działania zostaną rzetelnie wyjaśnione, a dobre imię Pana prokuratora Józefa Gacka zostanie przywrócone.

Mamy świadomość konsekwencji, jakie wywoła podjęta w dniu dzisiejszym uchwała Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego w życiu zawodowym i osobistym naszego kolegi i dlatego oferujemy mu wszelką dostępną pomoc i wsparcie, licząc na solidarność z nim innych prawniczych grup zawodowych.

Zarząd Stowarzyszenia Prokuratorów Lex Super Omnia

Lex Super Omnia
Stowarzyszenie Prokuratorów "Lex Super Omnia" to polska organizacja, skupiająca niezależnych prokuratorów. Jej celem jest promowanie wartości niezależności prokuratury oraz utrzymanie standardów etycznych w służbie sprawiedliwości. W ostatnich latach stowarzyszenie aktywnie uczestniczyło w działaniach na rzecz niezależności prokuratury w Polsce, angażując się m.in. w inicjatywy wspierające akcję pomocy sędziom.